Sökning: "consciousness"

Visar resultat 16 - 20 av 670 uppsatser innehållade ordet consciousness.

 1. 16. Pompeji genom vetenskapliga och populärkulturella källor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :My Malmborg; [2019]
  Nyckelord :Pompeji; Pompeii; vetenskap; science; populärkultur; popular culture; historiemedvetande; historical consciousness; historiekultur; historical culture; fairclough;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats berör hur Pompeji är framställd i vetenskapliga och populärkulturella källor genom böcker och artiklar. Skillnaden är även något som kritiskt diskurs analyseras. Mängder av populärkulturell- och vetenskaplig information finns om Pompeji och dess invånare. LÄS MER

 2. 17. "Att välja mellan två onda ting" : sjuksköterskans reflektioner och resonemang kring palliativ sedering

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Blomgren; Jeannette Joelsson; [2019]
  Nyckelord :Palliative care; Palliative sedation; End of life; Nurse; Experience; Palliativ vård; Palliativ sedering; Livets slutskede; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Den palliativa vårdens ambition är att lindra symtom vid obotlig sjukdom och att främja livskvalitet för patienter och deras närstående vid fysiska, psykologiska, sociala eller existentiella behov. Inom den specialiserade palliativa vården finns patienter med komplexa symtombilder som i livets slutskede inte kan symtomlindras annat än med hjälp av palliativ sedering som behandlingsform. LÄS MER

 3. 18. Embedded Madness: Mad Narrators and Possible Worlds

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Eloise Brason; [2019]
  Nyckelord :Mad Narrators; Narratology; Postclassical Narratology; Possible Worlds Theory; Fictional Worlds;

  Sammanfattning : Madness has long been a popular theme for literature, featuring as a trope of horror, mystery, tragedy and comedy genres in varying degrees of amplitude. The topic has provided a significant access point for analysing historical, socio-political and cultural issues as it addresses controversial themes of alienation and criminality as well as philosophical theories of perception and consciousness. LÄS MER

 4. 19. Personcentrerad eller patientcentrerad vård inom röntgen : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Zandra Branzell; Olivia Marklund; [2019]
  Nyckelord :Person-centered care; radiography; quality of health care; patient care; Personcentrerad vård; radiografi; vårdkvalitet; patientomhändertagande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom röntgensjuksköterskans profession ligger stor vikt på att undersökningarna är så effektiva som möjligt för att hinna med avdelningarnas patientflöden. I dessa sammanhang hamnar patienten lätt i skymundan. LÄS MER

 5. 20. Boundaries of Knowledge : Foreign-Local Knowledge Exchange through Community Cooperation in Rural Guatemala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johan Blad; [2019]
  Nyckelord :foreign-local knowledge exchange; social learning systems; agriculture; community; Guatemala;

  Sammanfattning : This thesis studies the learning process between foreign and local knowledge in a community of organic farmers by the name Atitlán Organics in Tzununa, rural Guatemala. Foreign settlers with formal education and contemporary farming experience work alongside indigenous local Guatemalan farmers in this community, which also takes on international volunteer workers. LÄS MER