Sökning: "consciousness"

Visar resultat 6 - 10 av 581 uppsatser innehållade ordet consciousness.

 1. 6. Historiemedvetande : Broar måste slås; mellan nu, då och sedan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Peter Ekdal; Anders Giselsson; [2019]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historiemedvetenhet; grundskolan årskurs 4-6; historia; historiedidaktik;

  Sammanfattning : Meningen med vårt arbete är att först bringa klarhet i begreppet historiemedvetande, dess historiska framväxt, definition och didaktiska möjligheter. Därefter vill vi undersöka huruvida lärare inom ämnet historia i grundskolan årskurs 4-6 förstår och använder sig av begreppet som ett syfte. LÄS MER

 2. 7. VAD SKA VI HA HISTORIA TILL? -Om gymnasielärares intentioner med sin undervisning kring kunskapsområdet mellankrigstiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Gabriel Hällqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine what intentions teachers in history have with their teaching about the Interwar period, approximately the years from 1920 to 1939. This was done with five interviews. LÄS MER

 3. 8. MeToo – rättfärdigad civil olydnad? : En idékritisk fallstudie av MeToo-rörelsens uthängningar utifrån kontraktsteori och feminism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Hörnell; [2019]
  Nyckelord :MeToo; uthängningar; kontraktsteori; feminism; civil olydnad; John Rawls; Ronald Dworkin;

  Sammanfattning : The study examines if methods used by MeToo-movement can be justified as civil disobedience, using contract theories formulated by John Rawls and Ronald Dworkin. The study aims at two things. Firstly, to explore the justification of public accusations in order to give new perspectives on the contemporary debate on the Swedish MeToo-movement. LÄS MER

 4. 9. Det sitter i väggarna : En enkätstudie om säkerhetskultur i operationsmiljö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Skoogh; Sofie Rydin; [2019]
  Nyckelord :Patient safety; teamwork; safety culture; operating theatre; Patientsäkerhet; teamarbete; operationssjukvård; säkerhetskultur; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skador orsakade av vården medför både ett lidande för patienten menäven en stor kostnad för samhället. Operationsavdelningen är en högriskmiljö som ställer krav på både ett personlig riskmedvetet engagemang och ett väl fungerande teamarbete. LÄS MER

 5. 10. Under our own eyes - Mothers in search for consciousness and social change in Brazil

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fernanda Favaro; [2019]
  Nyckelord :motherhood; communication for development; participatory communication; work rights; feminism; networks; social media; empowerment; conscientization; dialogue; gender equality; Brazil; mumpreneurship;

  Sammanfattning : This case study provides an analysis on how working women mothers in Brazil articulate themselves in a feminist network born on social media (Maternativa) to generate collective empowerment, raise awareness about oppression and mobilize around work rights. Using qualitative methods such as insider participant observation, interviews and content analysis, it investigates how participatory-related communicative practices and feminism interplay on digital and interpersonal environments fostering dialogue, conscientization and, potentially, a “political turn” in the collective’s agenda. LÄS MER