Sökning: "conscription"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet conscription.

 1. 1. "PATRON UR!" En motivanalys av svenska försvarets omstrukturering från värnpliktsförsvar till yrkesförsvar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Cato; [2020-04-30]
  Nyckelord :Swedish armed forces; defence policy; motive analysis; rational choice theory; the Cold War; neutrality policy; operational capacity; cooperation; the mobility of resources;

  Sammanfattning : During the year of 2010 the Swedish parliament conducted a voting on a government bill that resulted in that the Swedish defence forces changed from conscription based defence to adefence with indentured soldiers. The purpose of this thesis is to look at this bill with the methodology “motive analysis” which is based on the search for explanatory statements and concealed motives. LÄS MER

 2. 2. Erfarenhetshantering i ett värnpliktssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Joel Björkman; [2020]
  Nyckelord :knowledge management; lessons learned; conscription; organizational learning; erfarenhetshantering; uppdragsutvärdering; värnplikt; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Det här arbetet har undersökt hur övergången till ett värnpliktssystem påverkar det organisatoriska lärandet. Syfte har varit att undersöka om den värnpliktiges erfarenheter, främst vad gäller tekniska system, omhändertas i övergången till ett värnpliktssystem. LÄS MER

 3. 3. Inflammation in young Swedish men and risk of adult-onset depression defined by prescription of antidepressant medications

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Simon Ghanem; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Depression is a major disability that has been studied extensively in regard to systemic inflammation. Cross-sectional studies have shown that systemic inflammatory parameters are raised in individuals with depression, but few studies have explored the longitudinal direction of associations. LÄS MER

 4. 4. Försvarsmakten - önskad endast när den behövs? : En studie om folkförankring och förtroende för Försvarsmakten.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Christian Schöld; Susanne Bäck; [2020]
  Nyckelord :The Swedish Armed Forces; public anchoring; trust; trust changes; conscription; education and communication; Försvarsmakten; folkförankring; förtroende; förtroendeförändring; värnplikt; utbildning och kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: Den svenska Försvarsmakten har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar och omorganisationer beroende på en förändrad hotbild i omvärlden. Vid ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete är det viktigt att ha allmänhetens förtroende med sig. LÄS MER

 5. 5. Från Kunskap till Styrka : Professionsutvecklingen av yngre officerare i armén

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pär Gånfält; Robert Jarl; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; military officer; Profession of Arms; Military Profession; military education; Swedish Army; apprenticeship; professional socialization; development of the profession; Försvarsmakten; officer; officersprofession; officersutbildning; armén; lärlingstid; yrkessocialisation; professionsutveckling;

  Sammanfattning : Utbildingen av officerare är och har alltid varit ett omdiskuterat ämne. Sedan reformationen av officersutbildningen till Officersprogrammet för drygt tio år sedan – vilket för första gången även gav den nya fänriken akademisk kandidatexamen i krigsvetenskap – har den här frågan återigen aktualiserats. LÄS MER