Sökning: "consent"

Visar resultat 1 - 5 av 542 uppsatser innehållade ordet consent.

 1. 1. CONSEQUENTIAL INTENTIONALISM. AN EVALUATION OF THE APPLICABILITY OF PETER ABELARD’S ETHICS.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Shadrack Owusu; [2020-07-13]
  Nyckelord :Medieval ethics; Abelard; Intention; Consent; Morality; Society; Consequentialism;

  Sammanfattning : In his Ethica, Peter Abelard argues for consent as the only criterion for moral evaluation. This argument of Abelard seems to present his ethical system as subjective and therefore cannot be put into practice. This paper seeks to critically analyze the practicality of Abelard’s ethical system in the human society. LÄS MER

 2. 2. Innovative solutions for dementia care using ICT: A qualitative content analysis.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Adeyinka Lawrence Adeojo; [2020]
  Nyckelord :Information and communication technology ICT ; Information System IS ; Human-Organization-Technology fit HOT Framework; Dementia patients; Older adults; EHealth; Qualitative Content Analysis;

  Sammanfattning : Aims/Objectives: The objectives of this thesis were to examine and discuss the existing information and communication technology (ICT) tools used in the healthcare sector for older adults with dementia, the benefits and challenges of using these ICT tools from the perspective of older adults with dementia and their health care providers. Research methods: Data was collected using semi-structured interviews with older adults with dementia and health care providers and managers at a nursing home in Nigeria. LÄS MER

 3. 3. “Tänk efter före” - föräldrars tankar om fenomenet sharenting

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Benjaminsson; Stina Magnusson; [2020]
  Nyckelord :children; integrity; parents; sharenting; social media;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine parents’ perspectives and thoughts regarding posting images of their children on social media, a phenomenon known as sharenting. This phenomenon presents the growing number of technological concerns for social work practice and research. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av kroppslängdens och handstorlekens inverkan på latenstiden vid distal motorisk elektroneurografi av n. medianus samt n. ulnaris med registrering över m. lumbricales II samt m. interosseous volaris I

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Martin Schultzberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Karpaltunnelsyndrom är den mest vanligt förekommande typen av entrapmentneuropati. Symtomet uppstår som följd av att n. medianus komprimeras i karpaltunneln, en trång kanal som löper genom handleden. LÄS MER

 5. 5. Samtycke eller frivillighet? En undersökning om rättsmedvetande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Gustav Loft; Jip Van Der Tang Eliasson; [2020]
  Nyckelord :Voluntariness; legal alienation; legal consciousness; consent; consent act; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay seeks to examine how people with what Marc Hertogh defines as an external legal consciousness perceive the concept of consent as it applies to sexual relations. Furthermore, the essay also seeks to examine how the concept of voluntariness is perceived by people with what Hertogh defines as an internal legal consciousness as it applies to sexual relations. LÄS MER