Sökning: "conservation plan"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden conservation plan.

 1. 1. Drottning Victorias vilohem - En trädgårdshistorisk undersökning av en park- och trädgårdsanläggning från 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anders Kvarnström; [2021-06-21]
  Nyckelord :Drottning Victorias vilohem; English landscape garden; garden conservation; historic garden; landscape experience; promenade park; Queen Victoria’s rest home; walking;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvårdmed inriktning mot trädgårdens hantverk 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sebastian Hahn; [2021]
  Nyckelord :landskap; nationalpark; ELC; multifunktionalitet; hållbarhet; delaktighet; landskapsförändring; naturskydd; orördhet; vildmark; landscape; national park; wilderness; multifunctional landscape; ELC; sustainability; nature-based tourism; land-use; landscape change; conservation;

  Sammanfattning : I skuggan av Sveriges ratificering av europeiska landskapskonventionen (ELC) undersöks hur nationalparken, som har sina rötter i nationalromantiken, har uppdaterats till en modern tid med nya förutsättningar och krav på landskapet. Den en gång elitistiska skyddsformen har tvingats anpassa sig till en ny värdegrund när det kommer till landskap, hållbarhet, multifunktionalitet och delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Pre-renovation considerations for a Swedish single-family house : Analysis of energy saving potential

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Meghdeepa Choudhury; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : According to United Nations 7th sustainable development goal, increased use of fossil fuels in energy accounts for around 60 percent of total global greenhouse gas emissions and in order to debacle this crisis of global warming, the European Union aimed to reduce energy use by 32.5 % within 2030 by improving energy efficiency. LÄS MER

 4. 4. Förbättra allmänhetens engagemang i energibesparingsåtgärder i byggnader : Värmekamerans hjälp till villaägarnas förståelse och upptäckt av energiförluster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alva Andersson; Natalie Leppänen; [2021]
  Nyckelord :Infrared thermography; heat losses; energy efficient buildings; energy and public engagement; heat visualisation; energy and behavior; energy awareness; Värmeförluster; köldbryggor; energieffektivisering; termografering; levnadsvanor; beteendeförändring; medvetenhet; visualisering;

  Sammanfattning : Purpose: this degree project investigates the homeowner’s knowledge about their energy use and the impact of using visualisation tools such as thermal imaging to enhance public engagement in energy conservation in building. Additionally, the study try to increase the understanding of how people's behavior affects the energy use in buildings. LÄS MER

 5. 5. Invasiva främmande arter : En undersökning i Värmlands län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Linda Blom; [2021]
  Nyckelord :Invasive alien species; Värmland; Establishment; Spread; Climate change; Invasiva främmande arter; Värmland; Etablering; Spridning; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald samt att de medför stora ekonomiska kostnader. Kommunerna spelar en viktig roll gällande tillsyn och bekämpning av invasiva främmande arter då de ofta är fastighetsägare och ansvarar för stora arealer. LÄS MER