Sökning: "conservative treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden conservative treatment.

 1. 1. Att leva sin vardag medveten om en livshotande risk : En litteraturstudie om upplevelser hos patienter som lever med abdominellt aortaaneurysm.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Melody Markus; [2021]
  Nyckelord :abdominal aortic aneurysm; conservative treatment; patient experiences; qualitative method; surgical treatments; abdominellt aortaaneurysm; kirurgiska behandlingar; konservativ behandling; kvalitativ metod; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidig upptäckt av Abdominellt aortaaneurysm (AAA) minskar dödlighet bland äldre män och kvinnor. AAA är till stor del asymtomatisk så många blir överraskade när de får en diagnos. Diagnosen medför vetskap att något inom dem växer, något som kan brista med risk för dödlig utgång. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser relaterat till abdominalt aortaaneurysm och hur det påverkar det dagliga livet : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Amanda Handberg; Hanna Enehov; [2021]
  Nyckelord :Abdominal aortic aneurysm; Daily life; Experiences; Patients; Person-centred care; Abdominalt aortaaneurysm; Dagligt liv; Patienter; Personcentrerad vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige avlider varje år cirka 600 män och 200 kvinnor till följd av ett brustet abdominalt aortaaneurysm. Mellan 1.5 och 4.0 procent av alla män över 65 år drabbas av ett abdominalt aortaaneurysm och sedan år 2015 erbjuds samtliga 65-åriga män screening för aortaaneurysm. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad vid urininkontinens hos kvinnor

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Saido Abdulahi Jama; Nanna Munter; [2021]
  Nyckelord :Nursing; Nursing measures; Urinary Incontinence; Women; Kvinnor; Omvårdnad; Omvårdnadsåtgärder; Urininkontinens;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence (UI) is a public health problem, globally and nationally. UI means a reduced quality of life for those suffering from it and at the same time it means high costs for the care. Within the patients, women are overrepresented. Nearly half of all women are at risk of UI in adult age. LÄS MER

 4. 4. Estimating Risks of Pharmaceutical NSAID Mixtures in Surface Waters through Risk Cups : – Implications for Sustainability

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Per Mandahl; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Ecotoxicology; Risk Cup; Pharmaceuticals; Surface Water; MEC PNEC;

  Sammanfattning : Background: Use of pharmaceuticals can lead to unchanged or metabolite residues in surface water that may result in negative environmental effects. Sweden has adopted the Generational goal defining direction and changes needed to become a sustainable nation, these align with the UN Sustainable Development Goals (SDGs). LÄS MER

 5. 5. Vårdnadshavares perspektiv på korsettbehandling : En kvalitativ studie om vårdnadshavares upplevelse av korsettbehandling för barn med skolios

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Arnela Zubic; Katrin Zaya; [2019]
  Nyckelord :scoliosis; orthosis; conservative treatment; parent’s perspective; ortopedteknik; skolios; konservativ behandling; målsmans perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagsläget finns det brist på studier som innefattar hur vårdnadshavare upplever barnens korsettbehandling. Behandlingen är effektiv men barnens psykiska- och fysiska hälsa påverkas negativt. LÄS MER