Sökning: "construction loan"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden construction loan.

 1. 1. Moment 22 vid finansiering av nyproduktion av bostadsrätter.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustaf Skrealid; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrätt; bostadsbrist; byggnadskreditiv; finansiering; nyproduktion; Moment 22; Private housing cooperatives; housing shortage; construction loan; finance; new production; catch-22; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sweden has under a long time suffered from a large housing shortage that has led to severe problems in society. The shortage has led to a very limited mobility within the housing market. This is because a person who has acquired a home unwillingly wants to move, partly because of the high transaction costs, housing prices and lack of alternatives. LÄS MER

 2. 2. Resource energy efficiency measures for retail sector in Azerbaijan

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Matteo Costa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis work is part of a larger project financed by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and awarded by RINA Consulting S.p.A.. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för småhusbyggande i Dalsland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Marcus Johannesson; Sebastian Svensson; [2019]
  Nyckelord :Single-family houses; Tobins q; Dalsland; theoretical profitability; Nybyggnationer; småhus; Tobins q; Dalsland; teoretisk lönsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2012 tog Boverket fram ett Tobins q värde för alla kommuner i Sverige. Med Tobins q kan man beskriva den teoretiska lönsamheten vid nybyggnation av småhus genom att dividera marknadsvärdet på ett existerande hus med totala produktionskostnaden för en liknande bostad. LÄS MER

 4. 4. Bankers värdering av energieffektiviserande renoveringar vid kreditbeslut- En kvalitativ undersökning av de svenska storbankernas värdering av hållbara renoveringar på det befintliga fastighetsbeståndet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alan Dari Lindahl; Isabella Rucinski; [2018-06-25]
  Nyckelord :banks; energy efficiency; lending; SME;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that there are a number of barriers that hinder the construction of energy efficient housing, one of the barriers being financial difficulties. Some real estate companies have been experiencing a lack of financial means as a key issue for carrying out renovations, as a consequence, the number of sustainable renovations have not been carried out in the required pace. LÄS MER

 5. 5. Skuldkvotstak oc h dess påverkan på den svenska bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

  Författare :Milan Sofipour; [2018]
  Nyckelord :Debt-to-income limit; housing market; Skuldkvotstak; bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : I takt med de låga bolåneräntorna och de skenande bostadspriserna i Sverige har skuldsättningen och skuldkvoten i de svenska hushållen ökat markant de senaste åren. Då en högt skuldsatt befolkning utgör en risk vid en makroekonomisk störning har Finansinspektionen, i syfte för att bromsa denna utveckling, tagit fram finanspolitiska regleringar som belåningsgrad och amorteringskrav. LÄS MER