Sökning: "construction patterns"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade orden construction patterns.

 1. 1. Tjejsnuset är det nya! : En kvalitativ studie om hur bilden av vitt snus konstrueras i samspel mellan media och unga vuxna, samt hur vitt snus kodas som manligt respektive kvinnligt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elsa Widenström Findell; Silja Jóhannsdóttir; [2024]
  Nyckelord :Vitt snus; genus; reklam; konstruktion;

  Sammanfattning : The study aims to examine the construction of the image of white snus, specifically focusing on the growing trend of female snus use. The analysis will shed light on overall perceptions and attitudes towards white snus, along with its social construction among young adults. LÄS MER

 2. 2. Non-native plants in mountain ecosystems. An exploration of plant diversity and its response to road disturbance and alien invasion.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Anderberg Lina; [2023-10-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Understanding patterns of invasive plants becomes ever more important as anthropogenic presence continues to facilitate their spread. In mountainous landscapes, cases of establishment by nonnative species have become frequent, despite the environmentally unfavorable conditions for plants less adapted to the harsh climate. LÄS MER

 3. 3. Barn och vapen : En litteraturstudie av unga i vikingatida vapengravar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Felix Wigström; [2023]
  Nyckelord :Viking Age; children; weapon graves; archaeology; Vikingatid; barn; vapengravar; arkeologi;

  Sammanfattning : Vapengravar associeras vanligtvis med att de innehåller vuxna män, möjligen en krigare. Detta gör barn i vapengravar till ett undantag från denna norm och något problematiskt i denna gravkontext, ett hinder för arkeologer att handskas med då gravarna ifrågasätter tidigare normer och tolkningar av vapengravar. LÄS MER

 4. 4. Towards Circular Business Models in Swedish Rock and Soil Material Management : An Ecosystem-level Exploration

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Tova Andreasson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The rapid growth of Swedish metropolitan regions, has led to increased demand for rock and soil materials for building construction and infrastructural work. Sweden's rock and soil material management industry extracts over 100 million tons of aggregate per year, while only succeeding in recycling 1% of it. LÄS MER

 5. 5. Optimization of a Floor Grinding Machine for Uniform Grinding Pattern

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktrealisering

  Författare :Adithya Srikantha Dath; [2023]
  Nyckelord :Numerical Optimization; Floor Grinders; Grinding Pattern; Engineering Optimization; Model Based Systems; Data Analysis;

  Sammanfattning : Husqvarna Construction is one of the leading construction machinery manufacturers in the world. To stay in the forefront, investing in novel methods to model, test & and optimize machinery is crucial. The most important part of development and testing is to bridge the gap between desired and actual results. LÄS MER