Sökning: "consultant"

Visar resultat 1 - 5 av 645 uppsatser innehållade ordet consultant.

 1. 1. Ledarskap på distans - En kvalitativ studie om hur konsulten uppfattar att ledarskap på distans kan påverka trivsel i ett teknikkonsultbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Karlsson; Lisa Enerholm; [2020-09-02]
  Nyckelord :Distant leadership; leadership; consultant; comfort; the FAE model;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate distant leadership and how this factorcan have an impact on a consultant's comfort when on an assignment at another geographicallocation. The study also aimed to present suggestions for how the organizationcan work to improve the distant leadership in order to promote the comfort of the consultant. LÄS MER

 2. 2. ANTIKVARIE ELLER BESTÄLLARE? Den kommunala antikvariens roll i upphandling av antikvarisk konsult

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alice Niklasson Wihlborg; [2020-08-05]
  Nyckelord :Cultural heritage; new public management; public procurement; antiquarian consultant;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motbebyggelseantikvarisk verksamhet2020, 180 hpGrundnivå2020:14.... LÄS MER

 3. 3. Improving Decision Making Through the Use of BI&A and a Data-Driven Culture

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Öberg; Gustav Öhman; [2020-07-08]
  Nyckelord :Decision Making; Data-Driven Decision Making; Data-Driven Cultures; Data- Driven Organisations; Management Accounting; BI A; BI; Business Intelligence;

  Sammanfattning : Background and problem: Today, businesses act in an increasingly complex environment,that requires organizations to be more adaptive. This increases the value of data analytics anddecision support systems such as Business Intelligence & Analytics (BI&A) for decisionmakers and enables them to make better and quicker decisions. LÄS MER

 4. 4. The dynamics of the relationship between managers and consultants - Exploring the aspects of time, power and ambiguities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johan Rydberg; Viktor Rönnquist; [2020-06-16]
  Nyckelord :Managers; Consultants; Principal-Agent theory; Management; Consultancy; Relationships;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. Shared working environment responsibilities in the staffing industry : A shared leadership perspective

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonas Stenborg; [2020]
  Nyckelord :Staffing industry; Shared leadership; Shared responsibility; Working environment; Systematic Work Environmental Management; Systematiskt Arbetsmiljöarbete; SAM;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore Swedish leaders in staffing agencies experiences, thoughts, and insights regarding the implementation of the legislative works around SAM (Systematic Work Environmental Management AFS 2001:1). In the context of SAM, the legislation entails a complex triangular relationship between the staffing agency, their customer, and the consultant. LÄS MER