Sökning: "consultants and Communication"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden consultants and Communication.

 1. 1. Byggnadsinformationsmodeller inom infrastruktur : En studie om hinder och möjligheter för ökad implementering av BIM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ellen Palage; [2019]
  Nyckelord :BIM; anläggningsmodeller; samordningsmodeller; CAD; 3D;

  Sammanfattning : Samhället är under ständig digitalisering där ny teknik utvecklas och effektiviseras dagligen. Detta gör det möjligt att använda teknik på ett annat sätt än tidigare möjligt, inte minst inom byggindustrin. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer för affärssystemimplementationer i småföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Elin Nyström; [2019]
  Nyckelord :Affärssystemimplementation; småföretag; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Företag runt om i världen implementerar affärssystem för att affärssystem kan underlätta integrering av affärsprocesser och hanteringen av information inom en organisation. För att lyckas med en affärssystemimplementation finns ett antal framgångsfaktorer som företag måste beakta. LÄS MER

 3. 3. The Influence of Agile Project Management on Knowledge Sharing in a Team : A Study Conducted at an Engineering Consultancy Firm

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Linnea Gabrielsson; Zanwer Hasan; [2019]
  Nyckelord :Consultancy Firm; Knowledge Sharing; Project Management; Agile Methods; Agile Project Management; Konsultföretag; Kunskapsdelning; Projektledning; Agila Metoder; Agil Projektledning;

  Sammanfattning : Several studies have been conducted regarding the importance of knowledge managementwithin an organization. Furthermore, due to the successful outcome of the implementation ofagile project management approaches within the IT-sector, they have been implemented inother sectors as well. LÄS MER

 4. 4. Beyond small talk : The importance of informal communication for management consultants when integrating knowledge in projects

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Larsson; Marika Hermansson; [2019]
  Nyckelord :projects; knowledge integration; informal communication; management consultants;

  Sammanfattning : Background - The demand for management consultants in projects has been growing. However, many projects fail to integrate knowledge due to communication issues. Management consultants therefore need to be able to communicate and integrate knowledge in projects. LÄS MER

 5. 5. A Study on Knowledge Sharing in the Case of a Company Acquisition

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Quera Owens; Hesham Saad Eldin; [2019]
  Nyckelord :Knowledge Sharing; Company Acquisition;

  Sammanfattning : Knowledge sharing is of great importance for many of the companies today (Spender and Grant, 1996) and been a hot topic amongst researchers in the field of business and organization science (Alvesson and Karreman, 2001). Previous researches have been focusing on; the construction of good knowledge management systems, the general challenges of knowledge sharing including from a psychology perspective, increasing motivation to share knowledge etc. LÄS MER