Sökning: "consultation"

Visar resultat 1 - 5 av 553 uppsatser innehållade ordet consultation.

 1. 1. Föräldrainflytandets komplexitet : Sex föräldrars upplevelser av reellt föräldrainflytande vad gäller barns vila på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Hansen; Therese Johansson; [2021]
  Nyckelord :Parental influence; influence; preschool; the influence ladder; information; participation; influence; consultation; decision making; rest; values; democracy.; Föräldrainflytande; inflytande; förskola; inflytandetrappan; information; deltagande; påverkan; samråd; beslutsfattande; vila; värdegrund; demokrati.;

  Sammanfattning : Föräldrainflytande är ett komplext begrepp och en viktig del i förskolans värdegrundsarbete och demokratiuppdrag. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnet samt känner sitt barn allra bäst. LÄS MER

 2. 2. Are trade unions winners or losers in EU policymaking? : A study of ETUC’s and BusinessEurope’s relative influence in the EU consultation of social partners under article 154 TFEU

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Signe Wolf; [2021]
  Nyckelord :EU; trade union; 154 TFEU; ETUC; BusinessEurope; Influence; European Commission; workers influence; minimum wage; social partners; social dialogue;

  Sammanfattning : This thesis investigated the influence imbalance between worker’s and employer’s interest in the EU policymaking. It is assumed that worker’s interests are disadvantaged, and this study is therefore examining the consultation of social partners under article 154 TFEU that considers social policy and can be used as a most-likely case for worker’s influence. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av brandskyddsarbete i kulturskyddade kyrkor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Simon Andersson; Rasmus Sandgren; [2021]
  Nyckelord :Brandskydd; Brandsäkerhet; Kulturskyddad; Kulturbyggnad; Kulturminne; Kulturbevarande; Kyrka; Kulturmiljölag; Lag om skydd mot olyckor; Målkonflikt.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden holds the cultural value of its churches in a very high regard in comparison to other European countries. Despite being an invaluable cultural treasure conflicts do occasionally emerge between those who strive for preserving the cultural value and those who are charged with establishing fire safety in society. LÄS MER

 4. 4. Visibility, conviviality and active listening : A case study of an exogenous project in Africa´s last colony

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Celia Sánchez-Valladares Barahona; [2021]
  Nyckelord :human rights; Western Sahara; social change; Sahara Marathon; visibility; awareness; participation; conviviality; active listening; stereotyping; colonization; agency; Communication for Development;

  Sammanfattning : The occupation of Western Sahara is a question of a forgotten colonization with a very limited framework of international recognition, media acknowledgment and talks. To break the remaining silence and invisibility, human rights activists have developed different initiatives, shedding light on the current situation of Western Sahara. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av sjuksköterskans stöd innan en mastektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sundos Bawati; Mona Abdi; [2021]
  Nyckelord :Breast cancer; experience; mastectomy; nurse; support; Bröstcancer; mastektomi; sjuksköterska; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancerformen bland kvinnor globalt. Bröstcancer delas in enligt TNM-stadieinledningssystemet och innefattar stadierna 0-IV som varierar i svårighetsgrad. Diagnostiseringen av bröstcancer sker genom en trippeldiagnostik. LÄS MER