Sökning: "consumer attitudes"

Visar resultat 1 - 5 av 478 uppsatser innehållade orden consumer attitudes.

 1. 1. Handlandets kraft — Konsumentens roll som ekonomisk och politisk varelse i Kooperativa Förbundet, ca. 1898 — 1924

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Alice Olsson; [2020]
  Nyckelord :Kooperativa Förbundet; G.H. von Koch; Martin Sundell; Anders Örne; idé- och lärdomshistoria; konsumtion; arbetarrörelse Kooperativa Förbundet; history of ideas; consumption; labour movement; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The power of the buyers: the consumer’s role as an economic and political being in Kooperativa Förbundet, c. 1898 — 1924 The aim of this study is to present the role of the consumer in the Swedish consumer cooperative union, Kooperativa Förbundet, c. 1898 — 1924. The study follows three of KF:s most prominent figures during the period: G. LÄS MER

 2. 2. Konsumenters attityder gentemot reklam som anmälts som sexistisk eller könsdiskriminerande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Ohlsén; Nazmee Noor; [2020]
  Nyckelord :Attityder; sexistisk; objektifierande; könsdiskriminerande; könsstereotypisk;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka svenska konsumenters attityder gentemot reklam som blivit anmäld som sexistisk eller könsdiskriminerande. Det teoretiska ramverket bestod av tidigare forskning kring hur attityder skapas och teorier om sexistisk och könsdiskriminerande reklam. LÄS MER

 3. 3. Engagera på social media. Vilka faktorer driver den svenska konsumenten till Customer Engagement på Instagram?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fred Berntson; Jesse Hannelius; Sebastian Van Dijkman; [2020]
  Nyckelord :Customer engagement; social media; CE; Instagram; Sweden; Market; Store Chain; Retailer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this study is to examine what attributes that drive the Swedish consumer to CE in Instagram for Swedish chain stores. Methodology: The authors used a quantitative methodology and examined 121 Swedish retailers. LÄS MER

 4. 4. Det är omodernt att dricka mjölk : En fallstudie om unga konsumenters attityder gentemot Oatlys reklamkampanj “Spola mjölken"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Amanda Sterner; Karolina Bjernefalk; [2020]
  Nyckelord :Oatly; advertising; attitude; consumer; trademark; greenwashing; Oatly; reklam; attityd; konsument; varumärke; greenwashing;

  Sammanfattning : Studien handlar om företaget Oatly och deras senaste kampanj “Spola mjölken”. Företaget, samt kampanjen, lägger ett stort fokus på miljön i marknadsföringen av sina produkter. Deras strategiska kommunikation har väckt en debatt kring kampanjens trovärdighet och deras miljöargument. LÄS MER

 5. 5. Satisfaction, Trust and Loyalty following Returns in E-commerce – A Conceptual Model : A quantitative study on the return process from a consumer perspective.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nils Fohlin; Gustav Hultman; [2020]
  Nyckelord :Satisfaction; Trust; Loyalty; E-commerce; Returns; Return Process;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how the return process in e-commerce affects customers’ return satisfaction, trust and loyalty by developing a conceptual model of these relationships. An additional aim is to investigate how return satisfaction is correlated to trust and loyalty and finally to investigate how trust mediates the relationship from return satisfaction to loyalty. LÄS MER