Sökning: "consumer behavior in marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade orden consumer behavior in marketing.

 1. 1. Det är omodernt att dricka mjölk : En fallstudie om unga konsumenters attityder gentemot Oatlys reklamkampanj “Spola mjölken"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Amanda Sterner; Karolina Bjernefalk; [2020]
  Nyckelord :Oatly; advertising; attitude; consumer; trademark; greenwashing; Oatly; reklam; attityd; konsument; varumärke; greenwashing;

  Sammanfattning : Studien handlar om företaget Oatly och deras senaste kampanj “Spola mjölken”. Företaget, samt kampanjen, lägger ett stort fokus på miljön i marknadsföringen av sina produkter. Deras strategiska kommunikation har väckt en debatt kring kampanjens trovärdighet och deras miljöargument. LÄS MER

 2. 2. Beteendevetenskapens roll vid tillämpning av marknadsföringsrätten : En analys av kravet på måttfullhet vid marknadsföring av krediter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Teodor Sundström; [2019]
  Nyckelord :marknadsföringsrätt; måttfullhet; konsumentkreditlagen; beteendeekonomi; behavioral economics; beteendejuridik; behavioral law; konsumenträtt;

  Sammanfattning : The requirement to exhibit moderation in the marketing of loans is still new and relatively undefined. According to the preparatory works of the new consumer credit law it is the task of the practitioners of the law to provide the more precise definition of the requirement. LÄS MER

 3. 3. Kraften av influencers på Instagram : En studie om konsumenters uppfattningar om influencers

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lilian Denha; Sanna Hasanagic; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media; consumer behavior; marketing; trust; Influencer marketing; sociala medier; konsumentbeteende; marknadsföring; förtroende;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase knowledge about how consumers in southern Stockholm perceive influencer marketing via Instagram and understand the role of influences in the consumers' buying process. Theory: Influencers lose followers' trust because many associate influences with forced advertising, because it is known that influencers get paid for spreading marketing on their social channels. LÄS MER

 4. 4. Value Enhancers and Inhibitors for Green Purchasing Behavior : Attitudes towards green products within the food industry among young Swedish consumers.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Hannah Gustafsson; Lawko Karim; Helmie Säll Fuglerud; [2019]
  Nyckelord :Green marketing; purchasing behavior; green purchasing behavior; food industry; green consumer goods; Swedish consumption; young consumer behavior.;

  Sammanfattning : Abstract Problem: Food consumption represents the largest contributor to climate change in Sweden, with activities that contribute to excess waste and greenhouse gas emissions. Although studies indicate positive attitudes towards green purchasing behavior among young Swedish consumers, inconsistency between green purchasing intent and actual behavior have been noticed. LÄS MER

 5. 5. Talking green, behaving brown : A study about consumers intention-behavior gap among eco-labels

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emma-Sophie Doksaeter; Julia Nordman; [2019]
  Nyckelord :Green marketing; behavior economics; intention-behavior gap; eco-labels; environmental intention;

  Sammanfattning : Title: Talking green, behaving brown - A study about consumers intention-behavior gap among eco-labels Level: Bachelor thesis in Business & Administration   Authors: Emma-Sophie Doksaeter & Julia Nordman   Supervisor: Jonas Kågström   Date: January 2019   Purpose: The purpose of this study is to analyze consumers intention-behavior gap towards eco-labeled products based on Carrington’s et. al. LÄS MER