Sökning: "consumer behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 845 uppsatser innehållade orden consumer behavior.

 1. 1. An investigation of potential predictors for predicting consumer intentions towards purchasing fish from aquaculture

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Andersson; Felicia Rådberg; [2020-02-21]
  Nyckelord :Aqvaculture; Fish Consumption; Theory of planned behavior;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Obstacles in transitioning towards omnichannel retailing : A dynamic capability perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Jiawei Liu; Amarnath Nagula; [2020]
  Nyckelord :Omnichannel retailing; Dynamic capability; Small retailers;

  Sammanfattning : Purpose: In the past two decades, shopping online has grown at a rapid pace, and it had a significant impact on every player in the retail industry from a small retailer to large retail chains. The retailers were forced to redefine the way they operate by managing various channels to reach their consumers. LÄS MER

 3. 3. Det är omodernt att dricka mjölk : En fallstudie om unga konsumenters attityder gentemot Oatlys reklamkampanj “Spola mjölken"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Amanda Sterner; Karolina Bjernefalk; [2020]
  Nyckelord :Oatly; advertising; attitude; consumer; trademark; greenwashing; Oatly; reklam; attityd; konsument; varumärke; greenwashing;

  Sammanfattning : Studien handlar om företaget Oatly och deras senaste kampanj “Spola mjölken”. Företaget, samt kampanjen, lägger ett stort fokus på miljön i marknadsföringen av sina produkter. Deras strategiska kommunikation har väckt en debatt kring kampanjens trovärdighet och deras miljöargument. LÄS MER

 4. 4. How is returns management differentiated between click-and-mortar and pure play companies?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Midgley; Victoria Seim Strömseng; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The emergence of e-commerce and returns management has not only provided a wide selection of corporate opportunities, but it has also come with new obstacles that challenge competitive objectives, goals and strategies of businesses. The following thesis aims to distinguish returns management processes between click-and-mortar and pure player companies. LÄS MER

 5. 5. Skillnad mellan värdering och handling : millennials konsumtion av ekologiska livsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Andersson; Josefine Isacsson; Christoffer Lewander; [2019]
  Nyckelord :Consumer behavior; Purchasing decisions; Ecological food; Sustainability; Millennials; Konsumentbeteende; Köpbeslut; Ekologiska livsmedel; Hållbarhet; Millennials;

  Sammanfattning : Trots en positiv inställning gentemot ekologiska livsmedel och en oro över vår planet, saknas det en prioriterad konsumtion av dessa varor. En del av miljöpåverkan är livsmedelsindustrin och de matval som konsumenter gör. LÄS MER