Sökning: "consumer behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 1200 uppsatser innehållade orden consumer behavior.

 1. 1. Personlig integritet och personanpassade annonser : En kvalitativ studie om konsumenters upplevda fördelar och risker med insamling av personliga uppgifter till personanpassad annonsering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Ekaterina Denisenko; Maedn Teklay Zeray; [2022]
  Nyckelord :Online personalized advertisements; Attitude; Privacy concerns; Perceived Benefits; Perceived Risks; Consumer Perspective; Online Personanpassad Annonsering; Attityder; Integritetsintrång; Upplevda Fördelar; Upplevda Risker; Konsumentperspektiv;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to investigate how consumers reason about personalized online advertising. Research questions:  Do consumers perceive the risks and benefits of personalized online advertisements? How do consumers adapt their behavior based on the risks and benefits perceived by online personalized advertisements?   Methodology: This study is implemented using a qualitative research method and a deductive approach. LÄS MER

 2. 2. Länge leve butiken! : En kvalitativ undersökning av generation Z:s konsumentbeteende och den fysiska butikens framtida roll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Filippa Danell Karlberg; Frida Johdet; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the increased level of digitization in society the retail sector must adapt and follow the digital footprint to survive on the market. As a result of the digital development, e-commerce has become a major part of the retail industry. LÄS MER

 3. 3. Livsmedelsbutikers frukt- och grönsakssvinn : En kvalitativ intervjustudie om orsaker och åtgärder till matsvinn i livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Alfred Norling; [2022]
  Nyckelord :Food waste; Grocery stores; Measures; Causes; Matsvinn; Livsmedelsbutiker; Åtgärder; Orsaker;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär en tredjedel av all mat som produceras från alla delar i leveranskedjan slängs, trots att 870 miljoner av värdens invånare svälter. Samtidigt orsakar matsvinn omfattande växthusgasutsläpp och kostar samhället stora summor pengar. LÄS MER

 4. 4. How close are your customers'? A quantitative study on consumers psychological distance and its implications for retailers online strategy

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Matteo Priori; Elienor Werner; [2022]
  Nyckelord :psychological distance; consumer behavior; e-commerce; online retail strategy; internet behavior;

  Sammanfattning : E-commerce is constantly expanding and evolving, and the retail landscape is currently facing major challenges. Younger generations that have grown up in a digital era are more comfortable navigating the online environment, and they are increasingly constituting a more significant part of the market. LÄS MER

 5. 5. Consumers behavior during the Covid-19 pandemic : A quantitative study on consumers' experience and purchase decision about fast fashion advertising on social media during the Covid-19 pandemic

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Elin Jalmgård Väkeväinen; Josephine Martinelle; [2022]
  Nyckelord :Social media; online advertising; vivid advertising; interactive communication; OBA; online consumer behavior and consumer purchase decision.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala medier har blivit en plattform för kommunikation mellan företag och konsumenter. Konsumenter kan samla information innan ett köp och därför är annonsering på sociala medier ett strategiskt verktyg för att rikta in sig på konsumenter och skapa behov. LÄS MER