Sökning: "consumer behavioural model"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden consumer behavioural model.

 1. 1. Acceptance of Autonomous Delivery Vehicles for Last Mile Delivery in Germany : Extension of the Technology Acceptance Model to an Autonomous Delivery Vehicles Acceptance Model

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Jessica Hinzmann; Katharina Bogatzki; [2020]
  Nyckelord :Last Mile; Autonomous Delivery Vehicles; Delivery Drones; Delivery Robots; Consumer Acceptance; Technology Acceptance Model;

  Sammanfattning : The steady growth of the e-commerce sector and the associated logisticalchallenges in the last mile, as well as the equally increasing expectations ofconsumers for parcel delivery call for innovation in the last mile. Drones androbots seem to be a reasonable alternative delivery option to meet thesechallenges. LÄS MER

 2. 2. Using Primary Dynamic Factor Analysis on repeated cross-sectional surveys with binary responses

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystem

  Författare :Arvid Edenheim; [2020]
  Nyckelord :Dynamic Factor Analysis; Factor Analysis; Expectation Maximization; Kalman Filter; Kalman Smoother; Cross-sectional Surveys; Tracking Surveys;

  Sammanfattning : With the growing popularity of business analytics, companies experience an increasing need of reliable data. Although the availability of behavioural data showing what the consumers do has increased, the access to data showing consumer mentality, what the con- sumers actually think, remain heavily dependent on tracking surveys. LÄS MER

 3. 3. Retargeting på Facebook och Instagram : användarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tuva Borup; Viktoria Mohr; Linn Schönbeck; [2019]
  Nyckelord :Individual marketing; Retargeting; Cognitive attitude; Affective attitude; Behavioural attitude; Perceived risc; Social media; Facebook; Instagram; Cookies; Individbaserad marknadsföring; Retargeting; Kognitiv attityd; Affektiv attityd; Beteendeattityd; Risk; Sociala medier; Facebook; Instagram; Cookies;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie för att undersöka attityd gentemot processen för retargeting. Processen sker från att användardata samlas in med hjälp av cookies till att den bearbetas och når ut till konsumenten. Detta sker i form av annonser på sociala medieplattformar som Facebook och Instagram. LÄS MER

 4. 4. Handlingar talar starkare än ord : En kvalitativ undersökning om konsumenters attityd och beteende inom Fast Fashion

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Arina Hatami; Sofia Chowdhury; [2019]
  Nyckelord :Fast Fashion; brand; gen-z; brand loyalty; Fast Fashion; varumärke; gen-z; varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att söka djupare förståelse för Gen-Z konsumenters lojalitet i form av hur deras attityder och beteende skiljer sig mot Fast Fashion handel och hur sambandet mellan dem kan se ut. Vidare syftar denna studie att identifiera konsekvenserna av de olika uppfattningarna i form Word of Mouth. LÄS MER

 5. 5. Sustainable investments : Transparency regulation as a tool to influence investors to choose sustainable investment funds

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Frida Petersson; [2019]
  Nyckelord :sustainable investments; transparency regulation; funds; sustainability; investment funds; sustainable investment funds; EU; EU taxonomy on sustainability; sustainability benchmarks; sustainability disclosures; sustainability ratings; sustainability labels; behavioural economics; Theory of Planned Behaviour; Ethical Investment; ESG; SRI; Responsible Investment; Engel-Kollat-Blackwell decision-making model; intention-behaviour gap; investor behaviour; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks and amending Directive EU 2016 2341 COM 2018 354 final; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation EU 2016 1011 on low carbon benchmarks and positive carbon impact benchmarks COM 2018 355 final; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment COM 2018 353 final; Action Plan: Financing Sustainable Growth COM 2018 97 final;

  Sammanfattning : In March 2018 the European Commission published the Action Plan on Financing Sustainable Growth. One of the main objectives with the actions presented in the action plan is to reorient capital flows towards sustainable investments, i.e. to influence more investors to invest sustainably. LÄS MER