Sökning: "consumer buying behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden consumer buying behavior.

 1. 1. Kraften av influencers på Instagram : En studie om konsumenters uppfattningar om influencers

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lilian Denha; Sanna Hasanagic; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media; consumer behavior; marketing; trust; Influencer marketing; sociala medier; konsumentbeteende; marknadsföring; förtroende;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase knowledge about how consumers in southern Stockholm perceive influencer marketing via Instagram and understand the role of influences in the consumers' buying process. Theory: Influencers lose followers' trust because many associate influences with forced advertising, because it is known that influencers get paid for spreading marketing on their social channels. LÄS MER

 2. 2. Hållbara kläder och kläder som håller - En studie om möjligheter och hinder för konsumenter att öka sin konsumtion av begagnade kläder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Bäckstam; [2019]
  Nyckelord :hållbar konsumtion; resurshållning; återanvändning; normer; beteendeförändring; textil;

  Sammanfattning : EU:s medlemsländer ska enligt avfallshierarkin röra sig uppåt i hierarkin beträffande sin hantering av textilavfall. I januari 2025 ska medlemsländerna ha implementerat separat fraktion av textilavfall i dess avfallshantering. Insamlingen av textila resurser kommer därav att öka i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Homestyling som verktyg : - en kvalitativ studie om hur viktigt homestyling är för mäklarens tjänsteerbjudande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Cornelia Theodorsson; Petronella Tjernqvist; [2019]
  Nyckelord :homestyling; interior decorators; brokers; value; services; experiences;

  Sammanfattning : Background: Homestyling is still relatively new on the swedish market, but has increased in use over the past ten years. Homestyling can now be seen as a value-adding service to the brokers core service, which is mainly selling real estates. LÄS MER

 4. 4. How Chinese internet celebrity influences consumers’ attitude to purchase on E-commerce. : In the case of internet fashion celebrity Dayi Zhang

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ying Li; Qian Cai; [2019]
  Nyckelord :Internet celebrity; Source credibility; Consumer attitude; Purchase intention;

  Sammanfattning : Problem/Purpose: Internet celebrities have shown huge commercial value by operating their E-commerce in the Chinese market. This article aims to research How Chinese internet celebrity influences consumers’ attitude to purchase on E-commerce. LÄS MER

 5. 5. Influencer Marketing : hur det påverkar unga kvinnors köpbeteende och identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Leah Eid; Alexander Pettersson; Nathalie Wallenberg; [2019]
  Nyckelord :Influencer; Influencer marketing; traditional marketing; consumer behavior; identity; identity creation; Influencer; influencer marketing; Traditionell marknadsföring; konsumentbeteende; identitetsskapande; identitet;

  Sammanfattning : Den digitala världen vi lever i har tillfört nya alternativa möjligheter för individer att experimentera med dess identiteter och att presentera en eftersträvansvärd uppfattning. Människor blir ständigt influerade av andra människor, både medvetet och undermedvetet. LÄS MER