Sökning: "consumer buying behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade orden consumer buying behavior.

 1. 1. Moderna betalningsmetoder : en studie om avgiftsfri faktura och dess påverkan på konsumenters köpbeslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Paula Milovac; Emelie Ericsson; Matilda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Invoice; Credit Konsumtion; Consumer behavior; Buying decision; Faktura; Kreditkonsumtion; Köpbeslutsprocessen; Påverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur betalningsmetoden avgiftsfri faktura påverkar unga konsumenters köpbeslut inom den svenska e-handeln. Studien skallförtydliga hur de påverkande faktorerna inverkar i de olika stegen avköpbeslutsprocessen samt belysa de för- och nackdelar som kan uppstå vidanvändningen av avgiftsfri faktura. LÄS MER

 2. 2. Impact of product involvement and consumer expertise on online consumer review for consumer purchase intention

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sinin Tabassum; Md Soud Al Fahad; [2020]
  Nyckelord :Quality; quantity; and credibility of review; Product involvement; consumer expertise; elaboration likelihood model ELM Model .;

  Sammanfattning : Purpose: To investigate the effects of online reviews on consumer purchase intention considering the moderating role of product involvement and consumer expertise. Methodology: To reach our goal in this paper, we conduct a descriptive study in a deductive way. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar kundens första val i butiken kundkorgens sammansättning?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amie Gustafsson; Oscar Lannesand; [2020]
  Nyckelord :Hedonic needs; Healthy decisions; Consistency; Consumer behavior; Unhealthy decisions; Open up the wallet; Self-control.; Hedonistiska behov; Hälsosamma beslut; Konsekventhet; Konsumentbeteende; Ohälsosamma beslut; Open up the wallet; Självkontroll.;

  Sammanfattning : Att förstå en konsument och vad som driver den har varit många forskares mål att svara på. Komplexiteten i de mänskliga processerna och konsumentens ständigt utvecklande normer och vanor är även något som försvårar processen att kunna förstå köpmönster och beteenden. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Consumption in Vietnam : An examination of the behavior of young consumers through the Motivation, Opportunity, and Ability Model.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Christel Rydström; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Consumption; Plastic; Perceptions; Vietnam; MOA-model; Young consumers; Local companies; Food; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to the limited literature on sustainable consumption in Vietnam with a focus on the young urban consumer. Sustainable consumption is an important area to focus on as Vietnam is an emerging economy with a young population where consumption is increasing and where the young and fast-growing labor market underpins their economic prosperity. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföringens roll i strävan mot hållbar konsumtion : En kvantitativ studie om konsumenters hållbara köppåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emelie Johansson; Elin Lundin; [2020]
  Nyckelord :Sustainable marketing; sustainable consumption; environmental awareness; purchasing behavior; purchasing decisions; overconsumption; climate change; grocery stores; groceries; Hållbar marknadsföring; hållbar konsumtion; miljömedvetenhet; köpbeteende; köpbeslut; överkonsumtion; klimatförändring; livsmedelsbutiker; dagligvaror;

  Sammanfattning : Title: The role of marketing in the pursuit of sustainable consumption Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Authors: Emelie Johansson, Elin Lundin Supervisor: Zahra Ahmadi and Akmal Hyder Examiner: Agneta Sundström Date: 2020 – 06 Aim: The aim of the study is to examine the extent to which sustainable consumption is perceived and how sustainable marketing influences consumers' purchasing behavior and awareness.   Method: In this study, we have used a quantitative method consisting of a survey. LÄS MER