Sökning: "consumer buying processes"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden consumer buying processes.

 1. 1. Motivationsfaktorer till e-handelsköp : En studie av konsumenters e-handelsköp under Covid-19 pandemin i Sverige och Finland

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefine Jähle; Mathilda Walch; [2022]
  Nyckelord :Motivational factors; E-commerce; Covid-19; Utilitarian motives; Hedonic motives; Situational factors; Sweden; Finland; Consumers; Motivationsfaktorer; E-handel; Covid-19; Utilitaristiska motiv; Hedoniska motiv; Situationsfaktorer; Sverige; Finland; Konsumenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under Covid-19 pandemin rasade den fysiska handeln i snabb takt och redan i april 2020 hade den minskat med 23 procent i Sverige och lika mycket i Finland. Detta har däremot resulterat i att e-handeln vuxit kraftigt. LÄS MER

 2. 2. Tydliga köpbeteendeförändringar inom klädbranschen i Sverige : En konsekvens av Coronapandemins drastiska framfart

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Ebba Helmer; Emelie Boije; [2021]
  Nyckelord :Coronapandemi; Klädköp; Konsumentbeteende; Köpbeslutsprocess; Pandemi;

  Sammanfattning : Problem definition: Today, the Coronavirus pandemic is a highly relevant topic since it affects all parts of society. However, research regarding its effects on consumer behaviour, especially concerning rarely purchased products such as clothing, is limited. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar kundens första val i butiken kundkorgens sammansättning?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amie Gustafsson; Oscar Lannesand; [2020]
  Nyckelord :Hedonic needs; Healthy decisions; Consistency; Consumer behavior; Unhealthy decisions; Open up the wallet; Self-control.; Hedonistiska behov; Hälsosamma beslut; Konsekventhet; Konsumentbeteende; Ohälsosamma beslut; Open up the wallet; Självkontroll.;

  Sammanfattning : Att förstå en konsument och vad som driver den har varit många forskares mål att svara på. Komplexiteten i de mänskliga processerna och konsumentens ständigt utvecklande normer och vanor är även något som försvårar processen att kunna förstå köpmönster och beteenden. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors impulsköp av modevaror online

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Impulse buying; impulse purchase; online consumer behaviour; boredom; flow experience; website design; impulse buying tendency.;

  Sammanfattning : Digitalization is growing fast, which has a large influence on the constantly transforming e-commerce. This also affects consumer behaviour and the factors that influence consumers to complete an impulsive purchase. LÄS MER

 5. 5. Impact of green marketing on consumer buying behavior: The mediating role of environmental knowledge. : A quantitative study in the context of Pakistan

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Basharat Ali; [2019]
  Nyckelord :Green marketing; consumer buying behavior; environmental knowledge; eco-labeling; green advertising; green branding;

  Sammanfattning : Green marketi ng is aimed at directing a company‘s efforts to undertake the processes of designing a product, its promotion, pricing, and distribution in a way that can help to protect the environment. The current study is aimed at investigating the influence of green marketing practices including eco-labeling, green branding and green advertising on consumer buying behavior in Pakistan which is a developing country. LÄS MER