Sökning: "consumer desire"

Visar resultat 11 - 15 av 83 uppsatser innehållade orden consumer desire.

 1. 11. The impact of Privacy concerns in the context of Big Data : A cross-cultural quantitative study of France and Bangladesh.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Edouard Lizot; S M Abidul Islam; [2018]
  Nyckelord :Privacy Concern; Big Data; Online Banking; Trust; Engagement; Culture.;

  Sammanfattning : Background Big Data Analytics take place in almost every sector of new business world. Nowadays, banks are also adopting Big Data to handle the huge number of data that generate every day. Big Data helps banks to provide a fast, personalised service in a cost efficient way. LÄS MER

 2. 12. Nudging inom e-handeln : Ett användbart verktyg för att främja mermiljövänliga transportalternativ?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Michaela Axelsson; Helena Gärdin; [2018]
  Nyckelord :Nudging; E-Commerce; Environment; Transportation alternatives; Behavioural Economics; Transparency; Nudging; E-handel; Miljö; Transportalternativ; Beteendeekonomi; Transparens;

  Sammanfattning : Bakgrund: E-handeln ökar för varje år och antal returer stiger i takt med detta. Då konkurrensen är hård inom e-handeln erbjuder företag idag allt mer bekväma samt snabba transportalternativ. Konsekvensen av detta har följaktligen resulterat i att många transporter idag går halvtomma, vilket bidrar till onödiga utsläpp. LÄS MER

 3. 13. A Critical Discourse Analysis of Old Spice Body Wash Campaigns

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Aminoff Dehaghani; [2018]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; AIDA; Masculinity; Gender; Consumer Behavior; Power Relations; Advertising; Old Spice;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to find out what role power relations play in the brand Old Spice’s advertisements for body wash products, and what language features the brand uses to attract desire and interest toward their products. In addition, I wanted to research if masculinity plays a big role in their advertisements, and in case the style they advertise their products had changed over the course of seven years. LÄS MER

 4. 14. Why Purpose? A quantitative study on the impact of a communicated corporate purpose on consumers' and potential employees' brand reactions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Anna Berg; Annie Olsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate Purpose; Brand Attitude; WOM Intention; Employer Attractiveness;

  Sammanfattning : The purposes of organisations is an increasingly discussed topic and during recent years, more and more companies have started to communicate their corporate purpose to consumers. Consumers as well as employees increasingly desire meaning with their consumption and in their careers. LÄS MER

 5. 15. Consumo ergo sum : Skildringar av konsumtion i Karin Boyes Astarte och Denise Rudbergs storlek 37

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Felix Lundin; [2018]
  Nyckelord :consumption; consumer society; Karin Boye; Denise Rudberg; religion; identity; Zygmunt Bauman; Max Weber; Walter Benjamin; Giorgio Agamben; capitalism; konsumtion; konsumtionssamhälle; Karin Boye; Denise Rudberg; religion; identitet; Zygmunt Bauman; Max Weber; Walter Benjamin; Giorgio Agamben; kapitalism;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar och jämför skildringar av konsumtion i Karin Boyes Astarte (1931) och Denise Rudbergs storlek 37 (2002). Detta görs utifrån teoretiska utgångspunkter i Zygmunt Baumans tankar om konsumtionssamhället, samt texter av Max Weber, Walter Benjamin och Giorgio Agamben som diskuterar kapitalismens förhållande till religionen. LÄS MER