Sökning: "consumer desire"

Visar resultat 11 - 15 av 95 uppsatser innehållade orden consumer desire.

 1. 11. Göra mer med mindre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Annie Delmar; Lisa Widén; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Zero Waste; ecological food; locally produced food; sustainable consumption; packaging-free food; value-driven activities.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As a result of the current climate crisis, which reflects people's unsustainable consumer behaviour, there is an increased need for companies to apply sustainability strategies. One of the responses to the crisis is the increasing number of packaging-free grocery stores that have opened across Europe. LÄS MER

 2. 12. Fastighetsmäklarens personliga ansvar. - I relation till mäklarföretagets möjliga framtida ansvar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mickaela Fredriksson; Julia Nyman; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklarens personliga ansvar; Mäklarföretag; Mäklarföretagets ansvar; Mallar;

  Sammanfattning : Fastigheter motsvarar enorma värden och osäkerheten kring denna viktiga affär leder till att fastighetsmäklaren har en viktig betydelse i processen. En fastighetsmäklare anlitas för ett personligt uppdrag av kunden. Fastighetsmäklaren är personligt ansvarig för att uppdraget utförs på ett korrekt och professionellt sätt. LÄS MER

 3. 13. Product attributes that facilitate disruption survival in declining markets: What we can learn from the disruption veteran vinyl

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Koch; Eva Dubenová; [2019]
  Nyckelord :Disruption Survival; Declining Markets; Product Attributes; Product Life Cycle; Market Innovation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis purpose: The purpose of this thesis is to (1) investigate if product attributes relevant for early stages of the product life cycle enable the survival of disruption and (2) to further examine if there are any specific product attributes related to later stages of the product life cycle enabling market innovation. Methodology: For the purpose of this thesis, qualitative semi-structured interviews and a netnography were applied to study subjective customer perceptions towards attributes related to product survival. LÄS MER

 4. 14. Vad ska jag ha på mig? : En kvalitativ studie om studenternas drivkrafter bakom klädvalet i förhållande till det personliga varumärket.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joel Pettersson; Carl Sandblom; [2019]
  Nyckelord :Personal branding; brand; branding; motivation; driving forces; shopping products; Personligt varumärke; varumärke; branding; motivation; drivkrafter; shoppingprodukter;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to seek out the driving forces behind students’ choices of clothing in relation to their personal brand. Methodology: Three interviews with students from different universities test the query formulation. LÄS MER

 5. 15. Collaborative consumption for a sustainable future: What gets consumers on-board? : An investigation of the consumers' willingness to adopt PSS and its determinants

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anna Wessman; [2019]
  Nyckelord :Circular Business Models; CBM; Product Service System; PSS; Willingness to Adopt; Sustainability; Consumer Behavior; Environmental Awareness; Economics;

  Sammanfattning : The Circular Business Model (CBM) is one way to achieve a more sustainable future. Its goal is to reduce the use of natural resources which are becoming more scarce on our planet. The aim of the study is to investigate the consumer behavior and the determinants of the willingness to adopt Product Service System (PSS), one of the models of CBM. LÄS MER