Sökning: "consumer desire"

Visar resultat 16 - 20 av 96 uppsatser innehållade orden consumer desire.

 1. 16. Collaborative consumption for a sustainable future: What gets consumers on-board? : An investigation of the consumers' willingness to adopt PSS and its determinants

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anna Wessman; [2019]
  Nyckelord :Circular Business Models; CBM; Product Service System; PSS; Willingness to Adopt; Sustainability; Consumer Behavior; Environmental Awareness; Economics;

  Sammanfattning : The Circular Business Model (CBM) is one way to achieve a more sustainable future. Its goal is to reduce the use of natural resources which are becoming more scarce on our planet. The aim of the study is to investigate the consumer behavior and the determinants of the willingness to adopt Product Service System (PSS), one of the models of CBM. LÄS MER

 2. 17. Konsumenters vilja eller ovilja till att lämna ut personlig information vid köp online : En undersökning om hur viljan att lämna ut personlig information upplevs ur ett konsumentperspektiv vid köp online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ida Eriksson; Sissel Strid; [2019]
  Nyckelord :konsumentkontroll; konsumenter; personlig integritet; personlig information; attityder; e-handel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samtidigt som e-handel som säljkanal växer ökar konsumenternas oro för att lämna ut sin egen personliga information online. Vilket är viktigt att ta hänsyn till då konsumenternas personliga information är viktig data för företagen, då de med hjälp av den kan effektivisera sin marknadskommunikation, genom att exempelvis rikta erbjudanden till konsumenter. LÄS MER

 3. 18. Study of tomato fiber fragmentation in the high-pressure homogenizer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Maytham Al-Ameri; [2019]
  Nyckelord :food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Homogenization is commonly used in many food processes in which products pass through a narrow gap causing break down of large particles into smaller one thereby reducing creaming and sedimentation of the products. This study aims to investigate fragmentation of tomato fibers and test which breaking mechanisms are dominating in a high-pressure homogenizer. LÄS MER

 4. 19. E-bike users are lazy… and healthy : A study in consumer behaviour on the symbolic values of e-bikes, why some want e-bikes and others avoid them.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER); Högskolan i Halmstad/Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER)

  Författare :Joel Ahlbom; Daniel Andersson; [2019]
  Nyckelord :Marketing; International marketing; segment; sales; electric bicycles; E-bikes; Pedelec; User imagery; ideal social self-image congruence; brand avoidance; symbolic consumption; symbolic brand avoidance; Marknadsföring; elcyklar; miljö; typiska användare; varumärke;

  Sammanfattning : Research question: To examine what aspects affect some consumers to avoid e-bikes and others to desire them. Purpose: The main purpose of this study is to see if e-bikes have a symbolic value. We aim to see if e-bikes is associated as an environmentally friendly product. We will examine stereotypes and brand avoidance. LÄS MER

 5. 20. In times of social upheaval, can teachers be the advocates of change? : An investigation into the education on sustainable clothing consumption at Swedish upper secondary schools

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Laura Brüggen; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Education on Sustainable Consumption; Sustainable Clothing Consumption; Teacher Training; Generation Z; Upper Secondary Schools;

  Sammanfattning : Consumers can shape social environments through their clothing and thereby influence the perception of clothing consumption. However, the human desire of belonging and connectedness within a consumer culture has led to the severity of overconsumption. This is particularly apparent in the dynamic and trend-sensitive field of clothing. LÄS MER