Sökning: "consumer desire"

Visar resultat 21 - 25 av 95 uppsatser innehållade orden consumer desire.

 1. 21. Anti-consumption and identity : How the rejection of consumption can be identity-constructing

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Hansson; [2018]
  Nyckelord :Anti-consumption; consumption; neoliberalism; identity; identity-construction;

  Sammanfattning : The choice of anti-consumerism can be driven by both material and idealistic interests and just as for consumption, anti-consumption can be used in the construction of the individual’s identity. Only a few previous studies have looked at the connection between different identities in relation to anti-consumption (such as Cherrier, 2009) and even fewer looked at both the individuals’ perception of the process of becoming an anti-consumer as well as how anti-consumption can be used to build one’s identity. LÄS MER

 2. 22. Crowdfunding ur ett grönt perspektiv : En explorativ studie av grön marknadsföring inom svensk crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Erik Langborn; Sofia Granqvist; [2018]
  Nyckelord :Crowdfunding; Sustainable Entrepreneurship; Green Marketing; Crowdfunding; hållbart företagande; grön marknadsföring;

  Sammanfattning : Today, more companies and consumers engage in environmental issues, which has increased the importance of sustainable entrepreneurship and the demand for sustainable alternatives. Companies that offer sustainable products and exploit green marketing are thus considered in many markets to experience higher profitability, competitiveness and consumer benefits. LÄS MER

 3. 23. The impact of Privacy concerns in the context of Big Data : A cross-cultural quantitative study of France and Bangladesh.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Edouard Lizot; S M Abidul Islam; [2018]
  Nyckelord :Privacy Concern; Big Data; Online Banking; Trust; Engagement; Culture.;

  Sammanfattning : Background Big Data Analytics take place in almost every sector of new business world. Nowadays, banks are also adopting Big Data to handle the huge number of data that generate every day. Big Data helps banks to provide a fast, personalised service in a cost efficient way. LÄS MER

 4. 24. Nudging inom e-handeln : Ett användbart verktyg för att främja mermiljövänliga transportalternativ?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Michaela Axelsson; Helena Gärdin; [2018]
  Nyckelord :Nudging; E-Commerce; Environment; Transportation alternatives; Behavioural Economics; Transparency; Nudging; E-handel; Miljö; Transportalternativ; Beteendeekonomi; Transparens;

  Sammanfattning : Bakgrund: E-handeln ökar för varje år och antal returer stiger i takt med detta. Då konkurrensen är hård inom e-handeln erbjuder företag idag allt mer bekväma samt snabba transportalternativ. Konsekvensen av detta har följaktligen resulterat i att många transporter idag går halvtomma, vilket bidrar till onödiga utsläpp. LÄS MER

 5. 25. A Critical Discourse Analysis of Old Spice Body Wash Campaigns

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Aminoff Dehaghani; [2018]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; AIDA; Masculinity; Gender; Consumer Behavior; Power Relations; Advertising; Old Spice;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to find out what role power relations play in the brand Old Spice’s advertisements for body wash products, and what language features the brand uses to attract desire and interest toward their products. In addition, I wanted to research if masculinity plays a big role in their advertisements, and in case the style they advertise their products had changed over the course of seven years. LÄS MER