Sökning: "consumer desire"

Visar resultat 6 - 10 av 83 uppsatser innehållade orden consumer desire.

 1. 6. Collaborative consumption for a sustainable future: What gets consumers on-board? : An investigation of the consumers' willingness to adopt PSS and its determinants

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anna Wessman; [2019]
  Nyckelord :Circular Business Models; CBM; Product Service System; PSS; Willingness to Adopt; Sustainability; Consumer Behavior; Environmental Awareness; Economics;

  Sammanfattning : The Circular Business Model (CBM) is one way to achieve a more sustainable future. Its goal is to reduce the use of natural resources which are becoming more scarce on our planet. The aim of the study is to investigate the consumer behavior and the determinants of the willingness to adopt Product Service System (PSS), one of the models of CBM. LÄS MER

 2. 7. Konsumenters vilja eller ovilja till att lämna ut personlig information vid köp online : En undersökning om hur viljan att lämna ut personlig information upplevs ur ett konsumentperspektiv vid köp online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ida Eriksson; Sissel Strid; [2019]
  Nyckelord :konsumentkontroll; konsumenter; personlig integritet; personlig information; attityder; e-handel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samtidigt som e-handel som säljkanal växer ökar konsumenternas oro för att lämna ut sin egen personliga information online. Vilket är viktigt att ta hänsyn till då konsumenternas personliga information är viktig data för företagen, då de med hjälp av den kan effektivisera sin marknadskommunikation, genom att exempelvis rikta erbjudanden till konsumenter. LÄS MER

 3. 8. E-bike users are lazy… and healthy : A study in consumer behaviour on the symbolic values of e-bikes, why some want e-bikes and others avoid them.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER); Högskolan i Halmstad/Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER)

  Författare :Joel Ahlbom; Daniel Andersson; [2019]
  Nyckelord :Marketing; International marketing; segment; sales; electric bicycles; E-bikes; Pedelec; User imagery; ideal social self-image congruence; brand avoidance; symbolic consumption; symbolic brand avoidance; Marknadsföring; elcyklar; miljö; typiska användare; varumärke;

  Sammanfattning : Research question: To examine what aspects affect some consumers to avoid e-bikes and others to desire them. Purpose: The main purpose of this study is to see if e-bikes have a symbolic value. We aim to see if e-bikes is associated as an environmentally friendly product. We will examine stereotypes and brand avoidance. LÄS MER

 4. 9. Consumer experience : An exploratory study of why consumers chose to buy groceries online

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Marcus Johansson Moberg; Tilda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Consumer Experience; Offline Grocery Shopping; Online Grocery Shopping; Channel Choice; The Marketing Mix;

  Sammanfattning : Traditional grocery shopping has been the only option for Swedish consumers to purchase groceries for a long time. However, the relatively new format, online grocery shopping is rapidly growing in popularity. Hence, consumers are presented with a completely new grocery shopping experience which has different advantages and disadvantages. LÄS MER

 5. 10. Crowdfunding ur ett grönt perspektiv : En explorativ studie av grön marknadsföring inom svensk crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Erik Langborn; Sofia Granqvist; [2018]
  Nyckelord :Crowdfunding; Sustainable Entrepreneurship; Green Marketing; Crowdfunding; hållbart företagande; grön marknadsföring;

  Sammanfattning : Today, more companies and consumers engage in environmental issues, which has increased the importance of sustainable entrepreneurship and the demand for sustainable alternatives. Companies that offer sustainable products and exploit green marketing are thus considered in many markets to experience higher profitability, competitiveness and consumer benefits. LÄS MER