Sökning: "consumer desire"

Visar resultat 6 - 10 av 95 uppsatser innehållade orden consumer desire.

 1. 6. RETAIL IS DETAIL : Customers’ Attraction to Physical Retail Stores Within Consumer Electronics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tina Mohammadi; [2020]
  Nyckelord :Customer Experience; Customer relationship; E-commerce; Customer service; Physical stores; Retail industry; Consumer electronics; Elgiganten; CRM;

  Sammanfattning : Most companies' desire is to create customer relationships and the working methods have changed as a result of the increased e-commerce. Because of digitalization, the retailing field has changed dramatically. Consequently, physical stores are facing competition from online companies. LÄS MER

 2. 7. How German consumers identify sustainable food products at the point of sale

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Matthieu Classen; Sarah Heggemann; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; consumer behavior; point of sale; sustainable information; search process; evaluation process; sustainable food; retailers;

  Sammanfattning : The rise of sustainable food products in Germany highlights the desire of German consumers for food which was produced with respect to the three themes of sustainability, the environment, animal welfare and social aspects. Despite this development, previous research showed, that labels and claims used at the POS to promote sustainable food products, cause difficulties for consumers such as distrust or consumer confusion when searching and evaluating these products. LÄS MER

 3. 8. Capturing Supplier Innovation - Single Case Study of how Kongsberg Automotive can Facilitate Supplier Innovations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rasmus Tyft; [2019-07-09]
  Nyckelord :Innovation; Supplier Innovation; New product development; Early Supplier Involvement;

  Sammanfattning : MSc In Innovation and Industrial Management & MiM in Innovation and Entrepreneurship.... LÄS MER

 4. 9. E-commerce and its Effects on Commercial Real Estate and F&B : Space Conversions, the Optimal Meeting Place and Future Expectations on Development in Stockholm CBD

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hedda von Heideken; Nina Höglund; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; Retail; Food and Beverage; Meeting Place; Market Analysis; E-handel; Detaljhandeln; Mat och Dryck; Mötesplats; Marknadsanalys;

  Sammanfattning : People are becoming more digital today, and are spending the majority of their time behindscreens. Because of this, the importance to socialize have become more prominent. In thisdigital era, more businesses are establishing online. A structural reformation in the retailmarket is inevitable. LÄS MER

 5. 10. Konsumenters betalningsvilja för Kravmärkningen : En analys av faktorer som påverkar konsumenters betalningsvilja av utvalda livsmedelsvaror

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emma Aldén; Andersson Linnéa; [2019]
  Nyckelord :Nudging; elasticity; external effects; consumer behavior; willingness to pay; eco labeling; Krav label; Nudging; elasticitet; externa effekter; konsumentbeteende; betalningsvilja; miljömärkning; Kravmärkning;

  Sammanfattning : Kravmärkningen existerar för att främja ekologisk framtagning av livsmedel, märkningen har existerat länge och vuxit till att bli ett välkänt varumärke. Hur väl märkningen fungerar för att påverka konsumtionen är något som är värt att studera närmare. LÄS MER