Sökning: "consumer influence advertisement"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden consumer influence advertisement.

 1. 1. Branding Public Transportation in Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Djenane Liasse; Jana Tigges; [2019]
  Nyckelord :Branding public transportation; Attitude towards Advertisement; Attitude towards Brand; Self-brand connection; Brand fit; Green Branding; Love Branding; Technology Branding; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis it to investigate if and how branding in public transportation can influence sustainable consumer behaviour. It is of interest to analyse the influence of different branding concepts (green, love and technology) on attitude towards public transportation, the intention to use and recommend it. LÄS MER

 2. 2. Attractive, annoying or apathetic: Exploring the perception of the contemporary phenomenon of vegan advertisement : The associations of students in the south of Sweden with as vegan advertised assets

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Antoine Marquot; Carolin Meyer; [2019]
  Nyckelord :Vegan; consumer-based marketing; green marketing; sequential exploratory strategy research;

  Sammanfattning : The proliferation of attention given to environmental issues in politics, the media and economics is distinctive for one of the biggest trend movement of the last decades. Past studies have focused on researching green marketing as an emerging topic of importance. LÄS MER

 3. 3. Surveillance? : The influence of information asymmetry on consumers’ perceptions of online personalization

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elisa Toivonen; [2019]
  Nyckelord :GDPR; online personalization; data collection; consumers; information asymmetry; privacy paradox;

  Sammanfattning : Data collection and online personalization has become essential part of modern marketing, and thus, embedded into consumer’s everyday life. This has emerged a lot of negative attention in the media and privacy concerns among consumers – however, their attitudes towards privacy seems to be controversial with lack of privacy enhancing behavior. LÄS MER

 4. 4. The Influence of Relationships on Podcasts’ Opportunities to Maximize Revenue : A qualitative study exploring podcasts’ opportunities to maximize revenue depending on the relationship to and characteristics of their audiences within Generation Y

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ellen Schönbeck; Julia Götborg; Alexandra Lindhoff Hankers; [2019]
  Nyckelord :Podcasts; Form of Monetization; Pre-recorded Advertisement; Sponsorship; Subscription Model; Crowdfunding; Live Podcasts; Merchandise; Relationships; Generation Y;

  Sammanfattning : Background Companies realization of the possibility to target specific audiences in an intimate setting through podcasts, has created a significant expansion of the podcast industry during the last decade. This development has created possibilities for independent podcast hosts to earn revenue. LÄS MER

 5. 5. Förföljd av reklam? - En utredning om skyddet mot individanpassad onlinereklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Bergström; [2019]
  Nyckelord :rättsvetenskap; förmögenhetsrätt; marknadsföringsrätt; individanpassad reklam; dataskydd; konsumentskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har lett till ett nytt marknadsföringslandskap där näringsidkare i allt större utsträckning använder sig av information om konsumenten för att skapa reklam på individnivå. Genom analys av olika typer av data som enskilda lämnar ifrån sig på den digitala och/eller fysiska marknaden kan företag identifiera potentiella konsumenter och målinrikta sin reklam. LÄS MER