Sökning: "consumer practices"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden consumer practices.

 1. 1. How do consumers make sense of sustainable consumption: a study on lived experience and discourses

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Trang Le; Angela Pavasovic; [2018-07-03]
  Nyckelord :Sustainable consumption; sustainable clothes; sustainable discourses; fashion discourses; identity creation;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Who Am I, or Pro-Am I?: Developing a Practice-Based Segmentation Model

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Joakim Andersson; Måns Svenler; [2018-07-03]
  Nyckelord :segmentation; practice theory; practice-based segmentation; the Practice Portfolio; music production;

  Sammanfattning : MSC in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Sustainability from farm to fork : education and the social construction of the environment in an agro-food park - the case of F.I.CO

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Angela Di Pumpo; [2018]
  Nyckelord :problematization; sustainability; education; transparency; post-structuralism; WPR approach; responsible consumers; green governmentality;

  Sammanfattning : Alternative food systems are emerging as a response to globalisation and industrialisation. With environmental destruction increasingly becoming an issue alongside with the growing concern about traditional food systems, unconventional trends in food sector have risen steeply in the past decades. LÄS MER

 4. 4. Ergonomic guidelines fordesigning handheld products : a case study of hand-held vacuum cleaners

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Lesya Elam; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För en industridesigner finns det inga detaljerade riktlinjer eller vägledningar för utformning av vardagliga produkter, men i varje hem finns ett antal konsumentprodukter som bör anpassas till användarens antropometri och fysik: från en vattenkokare till dammsugare och diskmaskiner. Att kalla en viss design "ergonomisk" är populärt men betyder inte nödvändigtvis att en produkt är utformad med avseende på belastningen i muskler, leder eller antropometriska mätningar. LÄS MER

 5. 5. Towards reducing food waste in a hotel breakfast buffet : A case study of Profil Hotels Calmar Stadshotell

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Janina Selin; [2018]
  Nyckelord :Tourism; breakfast buffets; Social Practice Theory; Food Waste; sustainable development;

  Sammanfattning : Food waste is a major environmental issue. It takes electricity, water, and energy to produce food, to store it, to refrigerate it, to transport it and to prepare it. If for some reason the food is then not consumed, it goes to landfill, where it produces greenhouse gases. LÄS MER