Sökning: "consumer psychology."

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden consumer psychology..

 1. 1. Neuromarketing och etik: när passerar man gränsen? : En kvalitativ studie om uppfattningar och etiska dilemman kring tillämpningen av neuromarketing och dess påverkan utifrån ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josef Mannai; Nadezda Opacic; [2020]
  Nyckelord :Neuromarketing; Marketing ethics; Consumer ethics; Consumer behavior; Neuromarknadsföring; Marknadsföringsetik; Konsumentetik; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Neuromarketing is a new field of research, a mix between neuroscience, marketing, and psychology. With the help of brain research, neuromarketing has succeeded in identifying feelings and reactions which have benefited companies and helped them to construct efficient marketing strategies. LÄS MER

 2. 2. Mervärdesstrategier i svensk tomatodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Sebastian Stotzer; [2020]
  Nyckelord :mervärde; tomat; strategi; fallstudie; producentorganisation; närodlat; värdeadderad; trädgårdsföretag;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av högre produktionskostnader behöver svenska tomatproducenter erbjuda mervärden för att vara konkurrenskraftiga, det vill säga skapa egenskaper som värderas högt av konsument och som differentierar tomaterna från importerade tomater som till exempel närhet till konsument, produktförädling, miljömässiga värden, smak och utseende. Denna studie utgår från intervjuer med svenska tomatodlare och handlar om hur olika odlare arbetar med mervärdesstrategier i svensk tomatodling. LÄS MER

 3. 3. Country of Origin Image Appeals and the Purchase Propensity of Consumers : An experimental study

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Davi Rogerio Waltrick; [2020]
  Nyckelord :Country of origin image COI ; purchase intent; experiment; advertisement appeals;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate how dimensions of Country of Origin Image (COI) can impact the purchase propensity of consumers. Drawing on the literature of international marketing, consumer behaviour, and social psychology, an experiment with a three-product category (experiential, functional, and symbolic) was designed to analyse purchase propensity of Swedish consumers for Brazilian products. LÄS MER

 4. 4. Mervärdesstrategier i svensk tomatodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Sebastian Stotzer; [2020]
  Nyckelord :mervärde; tomat; strategi; fallstudie; producentorganisation; närodlat; värdeadderad; trädgårdsföretag;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av högre produktionskostnader behöver svenska tomatproducenter erbjuda mervärden för att vara konkurrenskraftiga, det vill säga skapa egenskaper som värderas högt av konsument och som differentierar tomaterna från importerade tomater som till exempel närhet till konsument, produktförädling, miljömässiga värden, smak och utseende. Denna studie utgår från intervjuer med svenska tomatodlare och handlar om hur olika odlare arbetar med mervärdesstrategier i svensk tomatodling. LÄS MER

 5. 5. An empirical study of the co-branding partner selection strategy : A perception from the negative perspective combing with consumer psychology

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Tongda Lu; Jiawen Ji; Jingming Zhang; [2020]
  Nyckelord :Co-branding; cross-branding; brand identity; consumer psychology.;

  Sammanfattning : In recent years, the fashion industry has set off a trend of co-branding, and co-branding has become a unique marketing strategy for major brands to obtain benefits. However, there are potential risks when brands are selecting joint partners. LÄS MER