Sökning: "consumption and production system"

Visar resultat 1 - 5 av 501 uppsatser innehållade orden consumption and production system.

 1. 1. Sustainable Capitalism in the Making? The Marshallian Citizenship Conceptualisation Expanded in a European Circular Economy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Warenius; [2018-02-07]
  Nyckelord :circular economy; citizenship; sustainable growth;

  Sammanfattning : In contrast to a linear system of take-make-dispose when it comes to production and consumption patterns, a circular economy aims at preserving and using resources to itsmaximum, promoting a longer durability of products and stands for the minimising of waste.This can be seen as a part of a broader paradigm of sustainable economic growth, which theEuropean Commission and many of the European Union’s member states on the national levelaim at integrating into society as a whole. LÄS MER

 2. 2. The Water-Energy-Agriculture nexus in Jordan : A case study on As-Samra wastewater treatment plant in the LowerJordan River Basin

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Alberto Belda Gonzalez; [2018]
  Nyckelord :Water-energy-agriculture nexus; Jordan; Lower Jordan River Basin; As-Samra Wastewater Treatment Plant;

  Sammanfattning : Historically, water, energy and agricultural resources have been naturally scarce in Jordan, but current economic, demographic, geopolitical and environmental conditions are aggravating the situation. The influxes of refugees are increasing the already high natural population growth; better economic conditions and living standards are changing consumption and production patterns; surrounding conflicts affect the supply of resources; and negative effects associated to climate change can be noticed already. LÄS MER

 3. 3. Ångbesparingsåtgärder för ångsotning i en sodapanna : Effekter på elgenerering och driftparametrar på grund av minskad ångsotningsmängd i en sodapanna

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Norrman; [2018]
  Nyckelord :Sodapanna; ångsotning; beläggningar;

  Sammanfattning : I detta arbete har effekterna av en reducerad sotångsmängd i sodapannan för BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka undersökts. Det har undersökts om HISS-sotning vilket minskar mängden sotånga kan driftsättas och vad detta kan få för konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Sustainability from farm to fork : education and the social construction of the environment in an agro-food park - the case of F.I.CO

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Angela Di Pumpo; [2018]
  Nyckelord :problematization; sustainability; education; transparency; post-structuralism; WPR approach; responsible consumers; green governmentality;

  Sammanfattning : Alternative food systems are emerging as a response to globalisation and industrialisation. With environmental destruction increasingly becoming an issue alongside with the growing concern about traditional food systems, unconventional trends in food sector have risen steeply in the past decades. LÄS MER

 5. 5. Laddinfrastruktur för elbilar vid stora trafikflöden och event : När uppstår problem och vilka är dess portabla lösningar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Joacim Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Laddinfrastruktur; elbilsladdning; snabbladdning; portabel snabbladdning; batterilager för elbilsladdning; Biodriv Öst; Powercircle;

  Sammanfattning : The share of cars being powered by electricity is rising in Sweden. So far, this has seldom been causing queues at charging stations but if the rise continues as expected, it might potentially be a problem in the future. LÄS MER