Sökning: "consumption value"

Visar resultat 1 - 5 av 1031 uppsatser innehållade orden consumption value.

 1. 1. KULTURVÅRD MED PLAN- OCH BYGGLAGEN I PRAKTIKEN 32 rättsfall om bygglovsärenden i Mark- och miljööverdomstolen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kristina de Rooij; [2022-01-19]
  Nyckelord :plan- and construction law; building permit; appeals; preservation; integrated conservation; cultural heritage; protection;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2021, 180 hpGrundnivå2021:18.... LÄS MER

 2. 2. PÅ REKORDTID – FRÅN STATIONSSAMHÄLLE TILL CENTRALORT Fallstudie Kil, bebyggelseutveckling 1960 - 1975

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Daniel Hedin; [2022-01-19]
  Nyckelord :Urbanity; attractiveness; municipality; cultural-historical value;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvårdmed inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet2021, 180 hpGrundnivå2021:17.... LÄS MER

 3. 3. ”Alla behöver ju vatten” En kvalitativ undersökning om svenska turisters uppfattningar kring vatten och vattenkonsumtion på Bali

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Alma Sönne; [2021-12-09]
  Nyckelord :Tourism; Water; Water consumption; ; Justice; Responsibility; Power; Turism; Vatten; Vattenkonsumtion; Rättvisa; Ansvar; Makt;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine Swedish tourists perspectives on water consumption while traveling in Bali, Indonesia. Using qualitative interviews, the study also examines how problems linked to water consumption, access and distribution in Bali is understood from the perspective of Swedish tourists. LÄS MER

 4. 4. The Deadweight Loss of Christmas Revisited

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tobias Lahtinen; Johan Rhodin; [2021-08-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 5. IMPLEMENTING SUSTAINABILITY IN A FAST-GROWING SCALE-UP COMPANY - A CASE STUDY IN THE MEDTECH INDUSTRY School

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alice Karlsson; [2021-07-08]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability Development Goals; Value Chain; Growth; Goals; Communication; SDG 3; SDG 12; Good Health and Well-Being; Responsible Production and Consumption;

  Sammanfattning : As sustainability is becoming an increasingly important part of society, not only from a societal and environmental perspective but also, from a corporate one (Nidumolu et al., 2009; Evans et al. LÄS MER