Sökning: "contact distance"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden contact distance.

 1. 1. Emergency Distance Teaching during the first year of the Covid-19 pandemic : Narratives from upper secondary school teachers in Sweden

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria von Zweigbergk; [2021]
  Nyckelord :Emergency Distance Teaching; Distance Education; Covid-19 pandemic; Teacher-Student relationship; Connectedness; School management; Transdisciplinary;

  Sammanfattning : Background: In March 2020, because of the Covid-19 pandemic, suddenly and completely unexpected, governments worldwide replaced face-to-face education with emergency distance teaching. Studies showed that students and teachers, in general, had been negatively affected by the strategy. LÄS MER

 2. 2. När klassrummet försvinner : En kvalitativ studie om hur distans- och fjärrundervisning påverkar lärarens professionella ledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Sandberg; [2021]
  Nyckelord :leadership; distance learning; professionalization; teacher perspective; student perspective; mapping; influence; effects; high school; ledarskap; distansundervisning; fjärrundervisning; professionalisering; lärarperspektiv; elevperspektiv; kartläggning; påverkan; effekter; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This study means to examine and map out teachers' professional leadership and how distance learning has affected the quality of that leadership in the situation of having the physical classroom removed and new practical and social conditions to rule the everyday school life, caused by the global Covid-19 pandemic. To get a more nuanced insight in the different kinds of classrooms, teachings and the leadership that surrounds them I have studied both the teachers and students perspectives on the situation to compare them. LÄS MER

 3. 3. Bitterfittor och incels : En kvalitativ studie om hur konflikten mellan feminister och antifeminister uttrycks i diskussionsforum på Flashback

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Molly Lindman; Ella Östman Skala; [2021]
  Nyckelord :Feminism; antifeminism; konflikt; motstånd; social rörelse; distansering; stereotyp; Flashback;

  Sammanfattning : Title: “Bitter bitches and incels” - A qualitative study about how the conflict between feminists and antifeminists is expressed in discussion forums at Flashback Authors: Ella Östman Skala and Molly Lindman  The purpose of this study is to examine the conflict between feminists and antifeminists and how it is expressed on the internet through interaction at the discussion forum Flashback. We also aim to shed particular light to the antifeminist approach to the feminist movement in order to contribute to a greater understanding of the nature of the conflict as well as to gain an idea of the reasoning behind the resistance. LÄS MER

 4. 4. Situationsanpassat ledarskap under covid-19-pandemin : En kvalitativ studie om hur förändringen vid övergång från kontorsarbete till distansarbete påverkat chefens ledarskap i team

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Henning Dahl; Marcus Persson; [2021]
  Nyckelord :leadership; virtual teams; teleworking; transition; communication; interaction; ledarskap; virtuella team; distansarbete; övergång; kommunikation; samspel;

  Sammanfattning : Bakgrund Under år 2020 drabbades världen av Covid-19-pandemin. Många företag fick i och med detta rekommendationer att arbeta på distans (FHM, 2020). Detta har inneburit att team har övergått till att bli virtuella team och kontorsarbete har övergått till att bli distansarbete. LÄS MER

 5. 5. Distansarbete och arbetsmotivation : Vilken inverkan har rekommenderat distansarbete på medarbetares motivation inom IT-branschen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Carolina Holmberg; Micaela Olsson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; motivation needs; work motivation; telework; pandemic; Motivation; motivationsbehov; arbetsmotivation; distansarbete; pandemin;

  Sammanfattning : Distansarbete har tidigare ansetts vara framtiden. I och med Covid-19 pandemin och folkhälsomyndighetens rekommendationer, har processen skyndats på och idag är rekommenderat distansarbetet en vardag för många. LÄS MER