Sökning: "contact distance"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden contact distance.

 1. 1. Hur kan vi hjälpa dig? : En litteraturöversikt om stödinsatser vid livsstilsförändringar hos individer med diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Gran; Emily Ney; [2021]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 2; patientens erfarenhet; livsstilsförändring; patientutbildning; omvårdnad; stöd; egenvård; hälsobeteende;

  Sammanfattning : Background: An unbalanced type 2 diabetes mellitus leads to rising blood sugar levels. To achieve balance in blood sugar values ​​and reduce the risk of complications, self-care is an important factor. In self-care, lifestyle change has a central role. LÄS MER

 2. 2. Intensivvården möter COVID-19 : Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av hur arbete i skyddsutrustning påverkar den vårdande relationen - En tolkande fenomenologisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Norman; Edvin Aronsson; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; caring relationship; experience; intensive care; intensive care nurse; interpretative phenomenological analysis; personal protective equipment PPE ; COVID-19; intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; skyddsutrustning; tolkande fenomenologisk analys; upplevelse; vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pandemin orsakad av Covid-19 har tvingat intensivvården till stora omställningar. Som del av restriktioner för att reducera risk för smittspridning måste skyddsutrustning användas vid patientkontakt med smittad patient. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarnas upplevda motivation vid arbete på distans : En kvalitativ undersökning som vill visa om kringliggande faktorer påverkar medarbetares motivation vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Liza Peri; Linnea Olsson; Amanda Saintyves; [2021]
  Nyckelord :Working remotely; motivation; psychological needs; employees; Distansarbete; motivation; psykologiska behov; medarbetare;

  Sammanfattning : Till följd av viruset Covid-19 har många organisationer implementerat arbetsformen distansarbete, vilket kan ha en påverkan av den upplevda motivationen hos medarbetare. Studiens syfte är att analysera medarbetarnas upplevda motivation vid arbete på distans. LÄS MER

 4. 4. Social behaviour and sociability traits of dairy calves raised in a cow-calf contact system : cow-calf together project

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maria Mwebaza Nabukalu; [2021]
  Nyckelord :cow-calf contact system; socialization; animal welfare; sociality; sociability; dairy calves; affiliative and antagonistic behaviours;

  Sammanfattning : Calves are usually separated from their dams a few hours after birth, placed in individual house pens, cages or hutches and fed on milk replacer. This system has many welfare and ethical implications on the dam and calf, especially as regards to their bonding and natural behaviours. LÄS MER

 5. 5. Copingstrategier för att motverka empatitrötthet inom socialt arbete - En kvalitativ intervjustudie om hur socialarbetare påverkas av ett klientnära arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Neij; Ester Bäcklund; [2021]
  Nyckelord :Social work; coping strategies; compassion fatigue; resilience and stress. Socialt arbete; copingstrategier; empatitrötthet; resiliens och stress; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims at investigating what coping strategies social workers who work close to clients use to deal with possible compassion fatigue and stress that the work may entail. Further, we want to observe how the concept of resilience is important for their well-being. LÄS MER