Sökning: "contact"

Visar resultat 1 - 5 av 5768 uppsatser innehållade ordet contact.

 1. 1. I skuggan av en brottsutredning: En rättssociologisk undersökning om Polismyndighetens brottsofferstöd

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linnea Weinz; [2022-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The judicial system in Sweden has a tradition of focusing on the perpetrator of the crime. The lesser focus on victims may lead to a decreased focus on victims’ human rights. This raises the question of how victims of crime obtain their right to health and healthcare. LÄS MER

 2. 2. GOVERNANCE AND DEMOCRACY IN SHAPING PANDEMIC POLICY. A comparative case study of the Covid-19 response in Sweden and Denmark

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Löfgren; [2022-01-26]
  Nyckelord :Covid-19; Denmark; Sweden; Democracy; Governance; Public Administration; Policymaking;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic proves to be a major crisis with substantial effect on our society and thus projects an important area for academic research. Governments across the globe have taken extraordinary measures to fight the pandemic, with restrictions that limit social contact in order to stop the transmission of the virus. LÄS MER

 3. 3. E-hälsa under behandling för bröstcancer och kvinnans upplevelse av vårdkontakt med sjuksköterska på distans

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Disa Filin; Josefin Florén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Bröstcancer; e-hälsa; kommunikation; telefon; applikation; vårdrelation; livskvalitet; mastektomi; neoadjuvant behandling; cytostatika; strålbehandling; adjuvant behandling; antihormonell behandling; fysisk hälsa; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och de långa behandlingarna präglas av fysiska och psykiska påfrestningar. Likaså att leva med en allvarlig cancersjukdom kan vara påfrestande. Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa kvinnan genom behandling med så god livskvalitet som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Employees’ Health in the Process Industry: The Impact of Lean

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Mikaela Burchardt; Sandra Löfström; [2022]
  Nyckelord :Lean; Process industry; Psychosocial effects; Organisational culture;

  Sammanfattning : The effects of implementing Lean has been widely studied within the context of discrete manufacturing, where it originated, but much less so within the process industry. Within discrete manufacturing there are major benefits to implementing Lean with a focus on respect for people and human aspects, particularly on employee health and organisational culture, but does the same hold true in the process industry? The purpose of this thesis is to look into this question. LÄS MER

 5. 5. Svenska migranters upplevelser i Japan : En kvalitativ intervjustudie om svenskars upplevelser av att ha kontakt med japans offentliga sektor, arbetsplatser och relationer med japaner

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andrea Antonsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Migration to Sweden and integration of immigrants in Sweden is an ongoing subject in politics and the media. Swedish people migrating to other countries that have different cultures and values is not as talked about. LÄS MER