Sökning: "contactor dynamics"

Hittade 1 uppsats innehållade orden contactor dynamics.

  1. 1. Modeling and Hardware-in-the-loop Simulations of Contactor Dynamics : Mechanics, Electromagnetics and Software

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Jon Tjerngren; [2014]
    Nyckelord :modeling; contactor dynamics; real-time simulations; hardware-in-the-loop; HIL; dSPACE;

    Sammanfattning : This master thesis’s subject is to model an ABB contactor’s dynamics and to develop a hardware-in-the-loop simulation environment. The hardware-in-the-loop method utilizes computer models that are simulated in a real-time simulator. The real-time simulator is connected to hardware components. LÄS MER