Sökning: "container mått"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden container mått.

 1. 1. Att synliggöra det osynliga : Om appropriation och domination i Container By

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Susanna Falck; [2016]
  Nyckelord :Fysisk planering; Stadsplanering; Appropriation; Mellanrum; Självorganisering; DIY-urbanism; självorganisering; Köpenhamn;

  Sammanfattning : I staden finns olika slags rum varav vissa benämns som mellanrum. En av orsakerna till mellanrummens uppkomst är planering som skriver in oanvändbarhet i dessa platser. Somliga mellanrum lämnas åt naturen och förfallet och kan te sig osynliga för många. LÄS MER

 2. 2. Here, You Need This

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Pablo Sacristian; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A modular bookcase designed and made as my Master essay at the Royal Institute of Art in Stockholm. In the same room where it was exhibited as part of Shameful Gambit, there is also a donation letter to the school, so the work can be used as a container or the other Master Essays. LÄS MER

 3. 3. Delbar Kabeltrumma - Utveckling och fraktoptimering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Fredrik Heijel; Martin Klasson; [2009]
  Nyckelord :Kabeltrumma; fraktoptimering; Konstruktion;

  Sammanfattning : Examensarbetet har haft som syfte att få fram en färdig konceptlösning för att på ett effektivt sätt kunna frakta kabeltrummor i stål med en ytterdiameter på fyra meter i en container med endast 2.58 meters dörröppning, genom att göra kabeltrumman delbar. LÄS MER