Sökning: "containerodling"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet containerodling.

 1. 1. Biokol i substratblandningar : möjlighet för plantskolenäringen att minska användning av torv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Annika Svensson; [2022]
  Nyckelord :biokol; substrat; vattenhållande förmåga; torr skrymdensitet; kompaktdensitet; porositet; containerodling; Air-Pot; Ulmus laevis; Fagus sylvatica fk GOTTÅSA E;

  Sammanfattning : Genom att använda andra typer av material för substratblandningar till odling av träd och buskar i plantskolenäringen kan man minska användningen av torv. I detta självständiga arbete har olika material använts till försök för att se möjligheter till att hitta alternativ till delar i ett, ur växtens synpunkt, bra substrat. LÄS MER

 2. 2. Odling av perenner i sandbäddar : ett sätt att producera barrotade plantor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karolina Wallberg; [2022]
  Nyckelord :barrotade plantor; odlingssystem; perenner; plantskola; sand; sandbäddar;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om att odla perenner i sand med avsikt att producera barrotade plantor. Rapporten presenterar ett odlingssystem med sandbäddar och vad som krävs för att anlägga och förvalta ett sådant. LÄS MER

 3. 3. Plantskoleproduktion utan torv : en inblick i torvfria plantskolor i Storbritannien

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Thorsten Joeris; [2022]
  Nyckelord :barkmull; containerodling; grönkompost; hållbar; kokosfiber; komposterad ull; odlingssubstrat; odlingssystem; torvmark; träfiber;

  Sammanfattning : Torvmarker täcker ~3% av världens landyta och har sedan senaste istiden fungerat som en viktig kolsänka, som tar upp koldioxid (CO2) ur atmosfären. Ungefär 10% av torvmarkerna på jorden har dränerats, huvudsakligen för skogs- och lantbruk, samt till viss del för torvbruk. LÄS MER

 4. 4. Potentiella tillämpningar för SMC (spent mushroom compost) inom växtodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Matilda Ericson; [2021]
  Nyckelord :Agaricus bisporus; champinjon; organisk gödsel; jordförbättring; suppressiva substrat; växtskydd; cirkulär ekonomi; white button mushroom; organic fertilizer; soil amendment; suppressive substrates; plant protection; circular economy;

  Sammanfattning : Det finns flera utmaningar inom hortikultur idag, bland annat att hitta alternativa lösningar till kemiska växtskyddsmedel, torv och konstgödsel. Cirkulär ekonomi och återvinning av näringsströmmar kan vara en möjlig väg för att bemöta dessa utmaningar. Champinjon (Agaricus bisporus) är den mest odlade svampen i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Tillväxt hos alléträd i plantskola : en undersökning på containerodlade alléträd inom släktena Quercus, Acer, Sorbus och Prunus

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Desideria Ahnfelt; [2020]
  Nyckelord :stamomkrets; plantskola; tillväxt; containerodling; tree trunk circumference; tree size; measurements of trunk; nursery production; tree growth;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att utvärdera, diskutera och undersöka tillväxt på stamomkrets på containerodlade alléträd producerade i plantskola. Målet har varit att se vilka slutsatser som kan dras när det gäller tillväxt från ett år till ett annat av fyra utvalda trädsläkten: Quercus, Acer, Prunus och Sorbus. LÄS MER