Sökning: "containers"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade ordet containers.

 1. 1. Extended Gate - Barriers and opportunities for intermodal improvements, a case study of Port of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Hällgren; Erik Bengtsson; [2020-06-17]
  Nyckelord :Extended Gate; inland terminal; port supply chain integration;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Development of a 2D Optimal Path Simulation for Ship-to-Shore Cranes : Safe Trajectories within Interchangeable Obstalce Environments

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Rickard Green; [2020]
  Nyckelord :Optimal Path; Control; Control theory; Obstacle; Safe trajectories; LiU; ISY; Reglerteknik;

  Sammanfattning : The most advanced ports as of writing of this report are at least somewhat autonomous. Whether discussing the transporters between crane and stack (temporary storage) or cranes, the ports are shifting into a completely autonomous system. This ultimate goal presents a challenge in regards to unloading and loading cargo ships in the harbour. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet till och vid återvinningsstationer för rullstolsanvändare : En deskriptiv studie över den fysiska miljön och en kvalitativ studie om erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Märta Svedberg; Amy Wellander; [2020]
  Nyckelord :activity; occupational therapy; recycling; sustainability; aktivitet; arbetsterapi; hållbar utveckling; återvinning;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns många aspekter av en hållbar livsstil och konsumtion, en av dem är återvinning. För rullstolsanvändare ska hinder åtgärdas så att dessa får tillgång till fysisk miljö på samma villkor som övriga samhällsmedborgare. LÄS MER

 4. 4. La possibilité d’un transfert culturel : Stratégies de traduction des noms propres et des métaphores dans un texte socio-politique

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jessica Turesson; [2020]
  Nyckelord :translation; metaphors; proper names; cultural transfer; pragmatic aspect; traduction; métaphores; noms propres; transfert culturel; aspect pragmatique;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the translation strategies used in order to translate a socio-political text from French to Swedish with focus on proper names and metaphors. Proper names and metaphors are deeply culture rooted and containers of specific elements familiar only to an initiated audience. LÄS MER

 5. 5. Reducering av verktygskostnade

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Linus Nyström; Elias Hallberg; [2020]
  Nyckelord :PDCA; cutting time; tool cost; PDCA; skärtid; verktygskostnad;

  Sammanfattning : Bucher Emhart Glass i Örebro arbetar med bearbetning och tillverkning av maskindelar, reservdelar, fixturer och prototyper för formning av glasbehållare. Nyligen har företaget installerat nya maskingrupper där varje maskin har ett verktygsförråd på några hundra verktyg. LÄS MER