Sökning: "containing"

Visar resultat 1 - 5 av 3646 uppsatser innehållade ordet containing.

 1. 1. MIGRATIONSKRISEN I EUROPA - Ett hot mot det svenska samhället?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Edström; [2021-08-11]
  Nyckelord :Säkerhetisering; securitization; migration; flyktingkris; Köpenhamnskolan;

  Sammanfattning : The large number of migrants who applied for asylum in Sweden in 2015 largely affected thefunctionality of Swedish society at local, regional and national level. Migration, which waspreviously perceived as a natural part of Swedish society, came to be perceived as a threat topublic order and internal security. LÄS MER

 2. 2. Kan steviasötad dryck till fördel för sackarossötad dryck minska kortsiktigt energiintag och aptit hos normalviktiga vuxna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Jakobsson; Lovisa Larsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Sweetening agents; Beverages; Appetite regulation; Appetite; Satiation;

  Sammanfattning : AbstractTitle: “Does beverages sweetened with stevia have benefits compared to sacarose sweetened beverages in terms of reducing short-term energy intake and appetite ratings in normal weight adults?”Author: Linda Jakobsson and Lovisa LarssonSupervisor: Jenny Van Odijk Examiner: Klara sjögren Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 31st of May 2021BackgroundObesity is a societal issue on the rise. The development of obesity is partly due to lifestyle factors and maintaining an energy intake that is too high. LÄS MER

 3. 3. Does an increased intake of dietary proteins lead to improvements in perceptions of appetite in people with obesity during a period of calorie restriction?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Alexander Hidén; Daniel Karevi; [2021-08-06]
  Nyckelord :Systematic review; Protein; Obesity; Satiation; Appetite; Systematisk översiktsartikel; Protein; Fetma; Mättnad; Aptit;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Leder ett högre proteinintag till förbättrade aptitrelaterade känslor hos obesa personer under en period av kalorirestriktion?Författare: Alexander Hidén, Daniel KareviHandledare: Therese KarlssonExaminator: Sofia KlingbergLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2021-04-01Bakgrund: Övervikt och fetma är en växande pandemi på global skala. Protein har länge ansetts ge positiv effekt på mättnad och aptit, vilket, om använt, skulle kunna leda till en mer effektiv viktminskningsbehandling hos överviktiga och obesa. LÄS MER

 4. 4. When fake news make the news. A study of journalistic boundaries.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anton Fridolfsson; [2021-07-27]
  Nyckelord :Fake news; post-truth; professional boundaries; boundary work; journalistic paradigm; propaganda; misleading information;

  Sammanfattning : This thesis takes a spearheaded look at a modern, much-talked about concept of misleadinginformation known as ”fake news”, and how traditional journalists have handled its emergence with regards to their professional boundaries. Built on the premise that who and what is to be considered journalism is a constant battle continuously fought between professional journalists and actors trying to lay claim to their professional territory, through the use of qualitative ethnographic content analysis of 88 journalistic texts, the study’s aim is to take initiative in academic concept development of how to define fake news, and explore in what ways traditional journalists have defended their professional boundaries, in light of the threat provided by the increasing prevalence of misleading content in the information ecosystem, as well as by an anti-establishment, critical of-traditonal-media post-truth culture. LÄS MER

 5. 5. ESG-betyg, en faktor som påverkat handelsvolymen i svenska börsnoterade bolags aktier under Covid-19?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Liljevall; Malvina Martinsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :ESG; handelsvolym; corporate sustainability; Covid-19;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida ESG-betyg har haft en effekt på handelsvolymen inom svenska bolags aktier, under Covid-19. En växande betydelse för miljömässiga och sociala aspekter har lett till att företag och investerare i större utsträckning förespråkar ett hållbart förhållningssätt. LÄS MER