Sökning: "contaminant transport"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden contaminant transport.

 1. 1. Hydrus-1D as a tool to understand contamination of an aquifer: A case study in the Central Valley of Cochabamba

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teknisk geologi

  Författare :Theo Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In water resource management, it is of importance to be able to predict how different activities might contaminate aquifers. For this kind of application, numerical modelling of water and solute transport can be a useful tool. LÄS MER

 2. 2. Groundwater Flow and Transport Modelling of PFASs in Åkersberga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Worada Boonraksasat; [2019]
  Nyckelord :Groundwater modelling; contaminant transport; Visual MODFLOW; MODPATH; MT3DMS; PFASs; AFFFs;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a group of man-made organic chemicals that have been commercially used since the 1950s in many consumer products, including impregnated textiles, impregnated paper, nonstick products (e.g., Teflon), cleaning agents, and in firefighting foams. LÄS MER

 3. 3. Föroreningsspridning runt en deponi i Uppsala : Dataanalys och modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofia Bjälkefur Seroka; [2019]
  Nyckelord :landfill; contaminant transport; MODFLOW; groundwater; groundwater modeling; contaminated groundwater; landfill capping; deponi; grundvatten; MODFLOW; föroreningsspridning; föroreningstransport; grundvattenförorening; sluttäckning; grundvattenmodellering;

  Sammanfattning : Deponering är globalt sett det vanligaste sättet att hantera avfall, men i Sverige får sedan 2001 enbart avfall som inte kan återanvändas deponeras. Innan deponiförordningen trädde i kraft 2001 deponerades många olika typer av avfall. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of stimulated reductivedechlorination in situ of chlorinatedsolvents at a site in Huddinge : using principal component analysis, partialleast square regression and degradation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskap

  Författare :Karin Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :Reductive dechlorination; DNAPL; stimulated bioremediation; chlorinated solvents; Reduktiv deklorering; DNAPLS; stimulerad biologisk behandling; klorerade lösningsmedel;

  Sammanfattning : The method of using stimulated reductive dechlorination when remediating sites contaminated with chlorinated solvents is not unusual, but not many studies have been done on the overall process outside of a controlled environment. In order to investigate the process, principal component analysis (PCA) and partial least square (PLS) regression was used to identify the most important parameters for the degradation of the chlorinated solvents. LÄS MER

 5. 5. Grundvattenmodellering och föroreningstransport från en rullstensås med artificiell grundvattenbildning

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Amanda Hedenborg; [2018]
  Nyckelord :MODFLOW; MT3DMS; MODPATH; artificiell grundvattenbildning; föroreningsspridning; grundvattenmodellering; zink; koppar; bly; dricksvatten; grundvatten; rullstensås;

  Sammanfattning : Groundwater is an important natural resource in Sweden due to almost 50 % of the produced drinking water origins from groundwater, 50 % of the groundwater is artificially made. Artificial recharge is necessary in some areas in Sweden to enable enough groundwater extraction for the drinking water supply. LÄS MER