Sökning: "contaminated"

Visar resultat 1 - 5 av 609 uppsatser innehållade ordet contaminated.

 1. 1. Acid sulphate soils and its influence on metal concentrations in adjacent water bodies. - A case study from Halland, SW Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amanda Lindgren; [2021-03-10]
  Nyckelord :acid sulphate soils; metal distribution; surface water; climate; physicochemistry;

  Sammanfattning : Acid sulphate soils have been referred to as being among the most harmful soils in the worlddue to their ability to severely decrease the pH of the water, consequently enabling an increasedmetal load to recipient water streams, lakes, groundwater reservoirs and estuaries. The presenceof acid sulphate soils has triggered several fish kill episodes in northern Scandinavia and thesoils are today threatening many of the national environmental goals of Sweden. LÄS MER

 2. 2. Är avloppsreningsverk lämpliga mottagare av backspolvatten från simhallar?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ossian Ahlkvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Simhallar används som fritidscenter, för sport eller som terapeutisk rehabilitering, och i Stockholms kommun finns det 15 kommunala simanläggningar samt väldigt många privata i form av till exempel hotellpooler. Ett relativt ouppmärksammat problem som finns med dessa pooler ligger i de kemiska reaktioner som händer i vattnet. LÄS MER

 3. 3. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER

 4. 4. Survival of Campylobacter jejuni in frozen chicken breast fillet

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ella Råhlén; [2021]
  Nyckelord :Campylobacter jejuni; broiler meat; frozen; survival; ST-257; ST-918;

  Sammanfattning : This thesis aimed to study how two sequence types of Campylobacter jejuni, ST-257 and ST-918, survive freezing in broiler fillets. Campylobacteriosis is the most reported zoonosis in the EU, with over 200,000 reported cases annually. Broilers are considered the primary source of human exposure. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of distribution coefficients (KOC and Kd) for per- and polyfluoroalkyl substances

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Nika Nordanstorm; [2021]
  Nyckelord :PFAS; PFOS; organic contaminant; sorption; Kd; KOC; distribution coefficient; solubility; mobility; environmental fate; environmental transport; contaminated site; hydrophobic interaction; electrostatic interaction;

  Sammanfattning : The dominating factors affecting sorption of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) remain subject of research and debate. Traditionally, distribution coefficients (e.g. LÄS MER