Sökning: "contemporary art"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade orden contemporary art.

 1. 1. Implementation of a Deep Learning Inference Accelerator on the FPGA.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Shenbagaraman Ramakrishnan; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine Learning; Deep Learning; Neural Networks; Deep Learning Accelerators; NVDLA; FPGA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, Artificial Intelligence is one of the most important technologies, ubiquitous in our daily lives. Deep Neural Networks (DNN's) have come up as state of art for various machine intelligence applications such as object detection, image classification, face recognition and performs myriad of activities with exceptional prediction accuracy. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av utevistelse för personer som bor på vård- och omsorgsboenden : En beskrivande litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Jonna Sjöstrand; Minna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Garden; nursing; recovery; residential facilities; wellbeing; Omvårdnad; trädgård; vård- och omsorgsboenden; välbefinnande; återhämtning;

  Sammanfattning : INTRODUKTION: Människor har länge varit intresserade av naturen och dess påverkan på mänskligheten. Ur ett historiskt perspektiv har naturen och omgivningens relevans spelat en viktig roll inom sjukvårdsyrket. Genom Florence Nightingales synsätt och metodiska arbete fastställdes sambandet mellan vårdmiljön och patienternas hälsa. LÄS MER

 3. 3. Disorientating Love : Queer Time and Space in Contemporary Artistic Practices

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Tahir Onur Çimen; [2020]
  Nyckelord :queer art; queer curating; Sharon Hayes; Andrew Haigh; GaniMeth; disorientations; queer temporality.;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine key elements of disorientation and queer temporality which will provide tools to understand queerness of selected contemporary artistic practices. It is concerned with the following questions: What constitutes the queerness of an artistic practice? How do contemporary queer artistic practices foreground the perspectives of queerness in their forms? What kind of disruptions they are causing in the conventional setting of artistic displays from a curatorial standpoint? Disorientations and queer temporalities, as queering the artwork, mean challenging dominant ideologies of the art object by repositioning them particularly in respect of heteronormative structures of time and space. LÄS MER

 4. 4. Vem får vara naken på Instagram? : En jämförande bildanalys av fotografier som tagits ner från, respektive tillåtits finnas kvar på, Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Cornelia Tell; [2020]
  Nyckelord :Art history; censorship; social media; Instagram; female nude; body type; male gaze; beauty standard; norms.;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the censorship that the social media platform Instagram exerts over pictures of female nudes, and whether the body type of the women depicted is a factor in how the censorship is carried through. This is executed by making a comparative picture analysis of eight nude photos published on Instagram, four of which are allowed on the platform and four which are not, and have therefore been deleted. LÄS MER

 5. 5. Let's not be afraid of Utopias : - Resistances and Solidarities from Kochi-Muziris Biennale

  Master-uppsats, Linköpings universitet/REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och SamhälleLinköpings universitet/Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle

  Författare :Mansi Kashatria; [2020]
  Nyckelord :Biennales from the South; Resistances; Third World Ideology; Decoloniality; Cosmopolitanism; Delinking; Kochi-Muziris Biennale;

  Sammanfattning : This thesis seeks to understand the formation and representation of local, national and international identities of nations and their societies by critically analysing a big public international art event, the Kochi-Muziris Biennale. It will thus address two complex historical and theoretical problems: first, the role such biennales have had in the nation building process for several Third World countries; second, the established hierarchies in theorizations of contemporary art from the global south. LÄS MER