Sökning: "contextual interviews"

Visar resultat 1 - 5 av 523 uppsatser innehållade orden contextual interviews.

 1. 1. Designing a reactive feedback feature for end-users in web-based media software

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jessica Dellmar; [2024]
  Nyckelord :User Feedback; End-user involvement; Usability; Design Thinking; User Experience;

  Sammanfattning : Customer feedback is essential for improving a company's products or services and increasing customer satisfaction. Despite its value, user involvement faces many challenges, such as low user motivation and feedback with missing context information. LÄS MER

 2. 2. Men with depression and/or anxiety and their experience of occupational balance

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Emma Fousek; Clara Sturén; [2024]
  Nyckelord :Activities in daily life; amount and variation; men; mental illness; norms and attitudes; occupational balance; occupational imbalance; occupational therapy.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom arbetsterapi används begreppen aktivitetsbalans och aktivitetsobalans. Det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och upplevelsen av aktivitetsbalans, men få studier är utförda på män. Vid psykisk ohälsa kan aktivitetsobalans uppstå vilket kan påverka personens vardag, aktiviteter och hälsa negativt. LÄS MER

 3. 3. Circumventing The Bias. A case study of a company's capital budgeting process and its link to achieving organizational ambidexterity

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Alexander Williamsson; Leo Bastås; [2024]
  Nyckelord :Capital budgeting; ; Organizational Ambidexterity; Exploitation; Exploration;

  Sammanfattning : This study utilizes in-depth interviews to examine the capital budgeting process of a multinational company, in order to understand its approach to organizational ambidexterity. When faced with a harsh economic environment and tougher financial demands, it is crucial for firms to exploit profitable capabilities in the short-run, but also to explore future highly uncertain opportunities. LÄS MER

 4. 4. The evolution of wetland restoration policy - A case study of Kristianstad Vattenrike

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Alexander Palmér; [2024]
  Nyckelord :Wetlands; Kristianstads Vattenrike; Collective action; Social norms; Policy attributes; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Wetlands are vital for biodiversity, socio-ecological systems, and carbon sequestration, but they present a complex challenge in crafting effective conservation policies. This study investigates a successful case of wetland conservation policy, focusing on the notable achievements of Kristianstad Vattenrike. LÄS MER

 5. 5. SKOLPERSONALS ERFARENHETER AV BARN SOM FAR ILLA : En kvalitativ studie om de resonemang som leder till orosanmälningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Porvari; Mikaela Törnlind; [2024]
  Nyckelord :mandatory reporting; children; Social Services; school; preschool; cooperation; anmälningsplikt; barn; socialtjänst; skola; förskola; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka förskole- och skolpersonals upplevelser och erfarenheter av barn som far illa och de omständigheter som leder fram till en orosanmälan. Empirin har samlats in med hjälp av fem semistrukturerade intervjuer och har sedan analyserats med hjälp av rollteori. LÄS MER