Sökning: "contextual marking"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden contextual marking.

 1. 1. Klargörande samtal på familjerådgivningen. Hur hjälper vi någon som är ambivalent - kan en intervention göra en skillnad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Catarina Marbe; Lisa Wall; [2018]
  Nyckelord :Family counseling; clarification; assignment; contextual marking; Alliance; dropout; Feedback Informed Treatment; FIT; Outcome Rating Scale; ORS; Session Rating Scale; SRS; Familjerådgivning; klargörande; uppdrag; sammanhangsmarkering; allians; avhopp; Feedback Informerad Terapi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien handlade om klargörande samtal på en familjerådgivning i södra Sverige. Syftet var att undersöka hur en begränsad insats, en intervention i form av en sammanhangsmarkering i samtalen gjorde en skillnad i andelen avhopp och percent reaching target, dvs. LÄS MER

 2. 2. Detection and prediction of lane-changes: A study to infer driver intent using support vector machine

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Staffan Bengtsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet som behandlas i rapporten har utförts i samarbete med Scania CV AB iSödertälje och institutionen för maskinkonstruktion på KTH i Stockholm. Scania CV AB är enledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. LÄS MER