Sökning: "contingency theory"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden contingency theory.

 1. 1. Management Control During Forced Remote Working Conditions - A Case Study of a Global Leader in Container Shipping and a Big Four Accounting Firm

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rebecka Dejus; Hedvig Rönnberg; [2021-06-24]
  Nyckelord :Contingency; Management Control; Organizational Prerequisites; Forced Remote Work;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Styrning i konsultbolag : En studie om kombinerade styrmekanismer i konsultbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Hörndahl Johansson; Calle Lidström; [2021]
  Nyckelord :styrsystem; contingency theory; mekanistisk styrning; organisk styrning;

  Sammanfattning : Ekonomistyrning innefattar många olika styrmekanismer men likväl saknas i tidigare forskning ett holistiskt perspektiv på organisationers styrsystem. Enskilda mekanismer har istället undersökts separat. LÄS MER

 3. 3. Jakten på den ultimata stabsstrukturen : En kvalitativ studie om två olika militära stabsstrukturer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Björn Rydbeck; Rickard Segerdahl; [2021]
  Nyckelord :Försvarsmakten; organisationsteori; stabsstruktur;

  Sammanfattning : Jakten på den ultimata stabsstrukturen är en kvalitativ och induktiv studie som undersöker fenomenet att flera staber i Försvarsmakten lämnar Nato-modellen som struktur för att indela sin stab. Namnet på uppsatsen är inspirerad av ett citat som vi fick från en av våra respondenter. LÄS MER

 4. 4. Styra eller styras : En jämförelse mellan mål- och resultatstyrning och uppdragstaktik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Tobias Widén; Anders Barrestedt; [2021]
  Nyckelord :Management by Objectives and Results; Mission Command; Swedish Armed Forces; Public Management; Public Sector; Mål- och resultatstyrning; uppdragstaktik; Försvarsmakten; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : When it comes to steering large and complex organisations like the Swedish Armed Forces and others in the public sector, it can be both complex and challenging. People and processes are bound to function in an advanced environment. A well balanced steering model is essential to accomplish assigned duties. LÄS MER

 5. 5. Bolagisering av en kommunal förvaltning : En studie om beslutet att övergå till ett helägt kommunalt bolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elina Östman; Klara Engström; [2021]
  Nyckelord :Corporatization; municipal companies; process; decision making; institutional theory; isomorphism; mimetic isomorphism; contingency theory; Bolagisering; kommunala bolag; process; beslutsfattande; institutionell teori; isomorfism; mimetisk isomorfism; situationsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bolagisering är ett växande fenomen inom svenska kommuner där övergången till ett kommunalt bolag innebär en rad förändringar inom verksamheten såsom tillämpning av aktiebolagslagen och en förändrad styrkedja. Motiven bakom bolagisering omfattas av att öka effektiviteten i verksamheten samtidigt som kostnadsreduceringar kan uppnås. LÄS MER