Sökning: "contingency theory"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden contingency theory.

 1. 1. Styrning i konsultbolag : En studie om kombinerade styrmekanismer i konsultbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Hörndahl Johansson; Calle Lidström; [2021]
  Nyckelord :styrsystem; contingency theory; mekanistisk styrning; organisk styrning;

  Sammanfattning : Ekonomistyrning innefattar många olika styrmekanismer men likväl saknas i tidigare forskning ett holistiskt perspektiv på organisationers styrsystem. Enskilda mekanismer har istället undersökts separat. LÄS MER

 2. 2. "Words Hide Truth": National belonging in Marian Engel’s Bear and Tessa McWatt’s Out of My Skin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Edda Ahrent; [2021]
  Nyckelord :National identity; national belonging; Marian Engel; Bear; Tessa McWatt; Out of My Skin; Canadian Literature; CanLit; Discourse theory; Discourse analysis; post-colonialism; gender; bodies; pioneer; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The famous problem of Canadian Literature in the contemporary critical landscape is how it, as an institution, denies all but certain kinds of identities. Alexander Beecroft suggests that a national literature, through its attempts to locate and articulate a communal identity and a notion of fellow-feeling, curates characteristics among members of previously numerous groups which can function to denote nationalistic identity. LÄS MER

 3. 3. Pokot Young Pastoralists at the Crossroads - Tradition, Modernity and Land Tenure Transformations in East Pokot, Kenya

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Maddalena Cirani; [2020-02-18]
  Nyckelord :Pastoralism; Youth; ASALs; Africa; East Pokot; Land tenure; Modernity; Tradition;

  Sammanfattning : East Pokot, in North-Western Kenya, falls under the Arid and Semi-Arid Lands(ASALs) of the Sub-Saharan region. Due to the yearly prolonged dry seasons, pastoralismhas traditionally guaranteed the most reliable source of livelihood. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation av mål och strategier - balansgången mellan stabilitet och flexibilitet : En fallstudie på ett bemanning- och rekryteringsbolag i tillväxt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Marie Falk; Jongenburger Veronika; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Service companies in the temporary work and recruitment industry are expanding and creating the conditions for good growth. In line with the rapidly changing environment, demands are made for internal change and adaptation to the new. LÄS MER

 5. 5. Effekter av en agil transformation : En studie av Vattenfalls försäljningsavdelnings agila arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Cramér; Josef Segerlund; [2020]
  Nyckelord :Agile; Contingency Theory; Agilt arbetssätt; Vattenfall; Scrum; Organisk styrning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att genom kvalitativ metod undersöka hur implementeringen av agiltarbetssätt har genomförts på försäljningsavdelningen på Vattenfall och vilka effekter det harlett till. Det undersöks även hur det är att vara agil i en annars icke-agil organisation. LÄS MER