Sökning: "contingent valuation"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden contingent valuation.

 1. 1. Individers betalningsvilja för nötkött - En studie om hur en hypotetisk skatt på nötkött tas emot av den svenska befolkningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonas Persson; Claudia Wahlöö; [2021-09-14]
  Nyckelord :beef; greenhouse gas emissions; climate change; environmentally awareness; Pigouvian tax; double dividend; willingness to pay; contingent valuation;

  Sammanfattning : The rise of greenhouse gas emissions is a problem for the environment. The livestock production stands for nearly 15 percent of the greenhouse gas emissions in the world where beef generates the largest emissions per kg of all sorts of meat. 1 kg of beef causes emissions by 28 kg 𝐶𝑂2-equivalents. LÄS MER

 2. 2. Vad är väl en plastpåse värd? En studie av den svenska befolkningens genomsittliga betalningsvilja för en plastbärkasse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Alexandra Byrö; Ellinor Stensson; [2021-02-09]
  Nyckelord :Contingent valuation; Payment cards; Plastic bag tax; Plastic bag; Sweden; Willingness to pay;

  Sammanfattning : In recent years, the negative environmental effects of plastic carrier bags have increasingly been recognized. As a result, various countries, including Sweden, have adopted measures such as bans and taxes to reduce the consumption of such bags. The Swedish plastic bag tax was put in place in May 2020. LÄS MER

 3. 3. Ekonomisk värdering av investeringar på Gültzauudden : Påverkar hälsan betalningsviljan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sarah Persson; [2021]
  Nyckelord :Contingent valuation; Grönområde; Hälsa; Betalningsvilja;

  Sammanfattning : I samband med den pågående urbaniseringen är det viktigt att vi tar hand om och bevarar de grönområden som finns i våra städer. Genom denna studie undersöks boende i Luleå kommuns betalningsvilja för förändringar i form av en investering på Gültzauudden. LÄS MER

 4. 4. Farmers' willingness to adopt silvopasture practices : investigating compensation claims using a contingent valuation approach among Swedish cattle producers

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Harold Opdenbosch; [2021]
  Nyckelord :Silvopasture practices; willingness to adopt; compensation claims; contingent valutation method; survey; theory of planned behaviour; Heckman two-step model; factor analysis; cattle production; Sweden;

  Sammanfattning : To mitigate greenhouse gas emissions and biodiversity loss from cattle production in Sweden, it is particularly crucial to incentivize cattle producers to adopt silvopasture practices. To investigate cattle producers’ willingness to adopt silvopasture practices and the related compensation claims, a contingent valuation survey was conducted among cattle producers in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Reforestation & Marine Permaculture: Does the Method Affect the Willingness To Pay for Carbon Offsetting? A Randomised Contingent Valuation Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Elice Fällström; August Schelin; [2020-07-24]
  Nyckelord :Carbon offsetting; Reforestation; Marine permaculture; Contingent valuation; Willingness to pay; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : Failing to limit global mean surface temperature rise to 1.5°C risks leading to irreversible environmental degradation. One measure to mitigate global warming is carbon offsetting through increasing biotic carbon sequestration. LÄS MER