Sökning: "continuity planning"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden continuity planning.

 1. 1. KULTURARVET SOM HÅLLER ANDAN En undersökning om kommunal kulturmiljöplanering och antikvarisk kompetens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Fredrik Badh; [2020-08-05]
  Nyckelord :Antikvarisk kompetens; Kulturmiljöplanering; Kommun; Byggprocess; Detaljplan;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2020, 180 hpGrundnivå2020:4.... LÄS MER

 2. 2. Krishantering & styrning i modeföretag under kris - En kvalitativ fallstudie på ett svenskt modeföretag under pågående coronapandemi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Lundquist; Vjosa Morina; [2020-07-08]
  Nyckelord :Kris; krisprocess; ekonomistyrning; kontinuitetsplanering; organisationsstruktur; företagskultur; Crisis; crisis process; management control; organizational structure; organizational culture; continuity planning;

  Sammanfattning : The pandemic caused by the rapid spread of the coronavirus disease Covid-19 has devastatingeffects on public health and has led to worldwide lockdowns. Actions taken to stop the virusfrom spreading have resulted in a drastic decrease in sales for many companies. LÄS MER

 3. 3. From Protected to Productive

  Master-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Sonal Takkar; [2020]
  Nyckelord :Stockholm; Archipelago; Islands; Productive Landscape; Local Economy; Collective Production; Self-Sufficiency; Sustainable Development.;

  Sammanfattning : The Stockholm Archipelago has a unique natural landscape - rugged nature that blends with wooded islands, rocky cliffs and sandy beaches enriched by cultural and ecological values. The islands, dating back to the Viking Age are faced with a progressively uneven growth compared to the city developing an inevitable socio-economic dependency on the city core through infrastructural connections. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens erfarenheter vid implementering och arbete med god och nära vård för de mest sjuka äldre individerna : en kvalitativ empirisk studie med fokusgrupper

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Erica Dåderman; Elin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Accessibility; Collaboration; Continuity; Person-centered care; Teamwork; Kontinuitet; Personcentrerad vård; Samverkan; Tillgänglighet; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien belyser utmaningarna med en växande andel äldre befolkning nationellt och de förändringar av vården som behövs för att täcka behoven med befintliga resurser. Regeringen har tillsatt en utredning för att redogöra för vilka förändringar som behöver göras inom hälso-och sjukvård för att klara förutsättningarna i framtiden, och bygga upp god och nära vård till befolkningen. LÄS MER

 5. 5. Doktriner : en förutsättning för logistiska samarbeten mellan Sverige, Nato och Norge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Viggo Bäckström; [2020]
  Nyckelord :doktrin; Sverige; NATO; Norge; operativ logistik;

  Sammanfattning : European security policies have in the last decade deteriorated. In the Swedish doctrine, it is stated that Sweden needs help from other countries' military power to resist foreign occupation. Swedish Armed Forces need to be able to co-operate with military actors in Europe. LÄS MER