Sökning: "continuous auditing"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden continuous auditing.

 1. 1. Personalomsättningen inom revisionsbyråer – Ett problem? : En studie om personalomsättning på stora och små revisionsbyråer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Fransson; Felicia Vikström; [2019]
  Nyckelord :audit profession; turnover; management; external factors; effects and audit firms.; revisionsprofessionen; personalomsättning; ledning; externa faktorer; effekter samt revisionsbyråer;

  Sammanfattning : Att ha en viss grad av personalomsättning är nödvändigt för organisationens fortsatta lönsamhet. Personalomsättningen inom revisionsbranschen beskrivs däremot som ett problem. Tidigare studier har undersökt olika aspekter av personalomsättningen på individnivå. LÄS MER

 2. 2. Automation and the transformation of the audit process : A qualitative research on the impact of automation on the audit process

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maija Keskinen; Rudo Cathrine Tarwireyi; [2019]
  Nyckelord :Auditing; audit process; automated accounting; automated auditing; automation;

  Sammanfattning : Technology is advancing at a rapid pace impacting many industries including accounting and auditing industries. Technological development has enabled implementation of automated accounting systems that make it possible for firms to shift from traditional accounting to automated accounting. LÄS MER

 3. 3. Framtidens revision : Digitaliseringen och automatiseringens påverkan på revisionsprocessen och revisorns roll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Eriksson; Edgar Wikström; [2018]
  Nyckelord :Audit; digitization; automation; continuous auditing; future auditor; Revision; digitalisering; automatisering; löpande revision; revisorns roll;

  Sammanfattning : Digitization and automation has a great impact on society. A trade which has been up for discussion is the accounting- and audit businesses. Audit is an important function in society which focuses on examining and putting a quality-stamp on financial information to create security and trust in business performance. LÄS MER

 4. 4. Revision & Risk : I och med automatiserade och robotiserade redovisningssystem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Hamlin; Emelie Wall; [2018]
  Nyckelord :Risk; Auditing process; automation and robotization accounting system; Risk; Revisionsprocess; Automatiserade och robotiserade redovisningssystem;

  Sammanfattning : Automated and robotic accounting has expanded and covers more areas than ever before. But automation has resulted in risks within other industries. The purpose of this research has therefore been to investigate the risks that have arisen, as a result of automation and robotization of the accounting. LÄS MER

 5. 5. Revisionens digitala transformering ställer nya krav på utförandet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Antonsson; Lisa Haack; Johan Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Audit process; audit risk; digitalization; continuous audit; Revisionsprocess; revisionsrisk; digitalisering; löpande revision;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Revisionens digitala transformering ställer nya krav på utförandet Författare: Johan Antonsson, Lisa Haack och Johan Paulsson Program: Ekonomprogrammet - inriktning redovisning och ekonomistyrning Handledare: Petter Boye Institution: Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar   Inledning: I många år har digitaliseringen tagit allt mer plats i samhället, både hos individen men även företagen. Arbetsmarknaden har förändrats då arbeten försvunnit, men även nya uppkommit. LÄS MER