Sökning: "continuous height adjustable"

Hittade 1 uppsats innehållade orden continuous height adjustable.

  1. 1. Konceptutveckling av ett resväskehandtag : Låsmekanism för steglös justering av Thules teleskophandtag

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

    Författare :Lisa Medbo; Fredrik Olsson; [2019]
    Nyckelord :concept development; suitcase; continuous height adjustable; konceptutveckling; resväska; steglös teleskopkonstruktion;

    Sammanfattning : Teleskophandtaget på en resväska är troligen det användaren är i kontakt med mest och kanske även det som berörs först vid val av resväska. Det gör att det har en viktig roll i att förmedla en uppfattning om resväskans kvalitet. LÄS MER