Sökning: "continuous improvement"

Visar resultat 1 - 5 av 551 uppsatser innehållade orden continuous improvement.

 1. 1. Sustainability implementation within the value chain using continuous improvement - A case study of MNCs implementation of sustainability

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Alamino; Johanna Selén; [2020-06-25]
  Nyckelord :Sustainability; Triple Bottom Line; value chain; continuous improvement;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Religionsdialog i Göteborg med omnejd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Cenab Turunc; [2020-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim and research questions:This study explores and describe the work on the religious dialogue in Gothenburg. The main purpose of the study has been to identify and highlight the conditions and opportunities of the dialogue as a specific activity, to generate new practices and action alternatives. LÄS MER

 3. 3. Postpartumblödning - det stora hotet

  Magister-uppsats,

  Författare :Jennie Bjerger; Sandra Axelsson Brakstad; [2020-01-30]
  Nyckelord :postpartumblödning; barnmorska; efterbördsskedet; handläggning; kommunikation;

  Sammanfattning : Background: Postpartum haemorrhage is globally the leading cause of maternal mortality. Thethird stage of labour is the most critical part of the childbirth and it affects both women with andwithout risk factors and can quickly escalate. Atoni is the most common cause of postpartumhaemorrhage. LÄS MER

 4. 4. Assessing a restaurant service quality using the DINESERV model : A quantitative study on Pizza Hut

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Habtamu Abezie; [2020]
  Nyckelord :DINESERV; Service quality; Customer satisfaction; Restaurant;

  Sammanfattning : Abstract Customers are the main reason behind every companies’ survival in the market. And winning their interest has now become the concern for company owners and managers as well. However, many factors can affect the customer's satisfaction in the marketing environment. Among the determinants, service quality takes the most substantial part. LÄS MER

 5. 5. Automatisk kontroll av status för switch-portar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Östergren Dan; [2020]
  Nyckelord :switch; switchport; activity; last; used; SNMP; SSH; MIB; switch; switchport; switch-port; senast; använd; aktivitet; SNMP; SSH; MIB;

  Sammanfattning : I stora nätverksmiljöer kan det idag vara svårt att få en komplett sammanställning av hur många switch-portar som är i bruk. Den lösning som vanligtvis används är manuell inloggning till aktuell switch för kontroll, ett moment med tidsåtgång och som ofta utförs vid enstaka tillfällen. LÄS MER