Sökning: "contraceptives"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet contraceptives.

 1. 1. The Conception of Responsibility : Experiences of and Reflections on Male Contraceptive Responsibility in Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Bim Kilje; [2019]
  Nyckelord :contraception; male medical students; male Intern Physicians; male contraceptives; reproduction; responsibility; gender;

  Sammanfattning : This essay examines male contraceptive responsibility in theory and practice, within the framework of experiences of existing contraceptives, as well as views on new contraceptives for men that are being researched.    In today’s Sweden, contraception is largely a female area. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av att använda reversibla preventivmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Persson; Fanny Wannberg; [2019]
  Nyckelord :Contraceptive devices; experiences; female; Erfarenheter; kvinnor; preventivmedel; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preventivmedel är metoder som i huvudsyfte används för att förhindra graviditet, de kan dock påverka mycket mer än fertiliteten i form av biverkningar. Det fanns sedan tidigare studier som beskrev kvinnors erfarenheter av reversibla preventivmedel men för att ge en bredare bild av kvinnors upplevelser valde författarna att sammanfatta dessa i en litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Ofrivillig graviditet - slarvigt eller oundvikligt? - Om tillverkare av digitala preventivmedels ansvar för ofrivilliga graviditeter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fazlic; [2019]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; produktansvar; läkemedel; preventivmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2018, a digital contraceptive app came to attention in Swedish media, due to claims that the app was inefficient as a contraceptive and that it had led to an increased number of unintended pregnancies. The main purpose of digital contraceptives is to prevent pregnancies by measuring safe periods during the user’s menstruation cycle. LÄS MER

 4. 4. China’s Family Planning Policy and Contraceptive Using

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Caomengqian Guan; [2019]
  Nyckelord :Family Planning Policy; Contraceptive use; China; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under the Family Planning Policy, the contraceptive use in China is not only the outcome of personal choice but highly influenced by the policy regulations. Using provincial level data, this study aims in finding to what extend does Family Planning Policy have its impact on the contraceptive use of married Chinese women aged 15-49 years from year 1992 to 2017. LÄS MER

 5. 5. Exogena östrogeners påverkan på fisk

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Angelica Johansson; [2019]
  Nyckelord :östrogen; fisk; vitellogenin; beteende; intersex;

  Sammanfattning : Fiskars proteiner är snarlika människans vilket gör att de i många fall kan påverkas av samma ämnen som oss. Hormonpreparat, naturliga östrogener och östrogena nedbrytningsprodukter passerar genom reningsverken och hamnar slutligen i vattenmiljön där fiskar exponeras för ämnena. LÄS MER