Sökning: "contribution to national infrastructure."

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden contribution to national infrastructure..

 1. 1. A review of Sweden’s cyber security actors through the lens of Assemblage theory

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Brodin; [2019]
  Nyckelord :Cyber security; Sweden; public-private partnerships; assemblage theory; national security; friction; assemblage; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Our entire society relies on technologies to function. Critical infrastructure like: water, power, transportation and communication systems amongst other things are technologies connected to the cyberspace. LÄS MER

 2. 2. Kommunal redovisning : förekomsten av artificiell resultatstyrning i kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Samuelsson; Ellen Hultberg; [2017]
  Nyckelord :Earnings management; municipal accounting; public sector accounting; accrual accounting; income smoothing; contribution to national infrastructure.; Resultatstyrning; kommunal redovisning; periodiserad redovisning; resultatutjämning; bidrag till statlig infrastruktur.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar förekomsten av resultatstyrning i svenska kommuner. Tidigare forskning visar på att styrning främst tar form av periodiseringar samt att de främsta förklarande faktorerna för förekomsten är ekonomi, politik och tjänstemän. LÄS MER

 3. 3. Ett hållbart infrastrukturprojekt : Erfarenheter av att använda hållbarhetsverktyget SUNRA i projekt Ostlänken

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Anna Flodin; Anton Sedin; [2017]
  Nyckelord :Project; Infrastructure; Megaproject; SUNRA; Sustainability; tool; East link; Trafikverket;

  Sammanfattning : This thesis aim is to study the usage and experience of the sustainability tool SUNRA (Sustainable National Road Agency) as well as the tool's contribution to the Swedish Transport Administration’s sustainability work in the East link project. The usage and the experience with the SUNRA tool is presented partly based on the interviews conducted and by comparing the previous research found in field of sustainability tools. LÄS MER

 4. 4. Bilens förändrade förutsättningar i framtidens städer : en studie om aktuella förändringar kring privatbilismen i västvärlden och hur trafikplanering i Öresundsregion förhåller sig till rådande trender

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Charlotte Wingårdh; [2014]
  Nyckelord :peak car; hållbar mobilitet; trafikplanering; stadsplanering; Öresundsregionen; ; transportparadigm;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att få en förståelse för vad pågående förändringar kring bilanvändning innebär för stadsplanering i västvärlden. Denna uppsats lämnar ingen lösning utan ska ses som inlägg i en pågående och högaktuell diskussion kring bilens roll i staden. LÄS MER

 5. 5. Environmental Performance of the Försäkringskassan IT Infrastructure : A Green-IT case study for the Swedish Social Insurance Agency

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Caspar Honée; [2013]
  Nyckelord : Green-IT; Sustainable Computing; LCA; IT-Infrastructure; Data Centre; Data Center; Computer Center; Storage; Servers; Free Cooling; DCiE; PUE; Carbon footprint; Eco score; Environmental Performance; Försäkringskassan; IT; Sweden ; Grön-IT; LCA; IT- infrastruktur; datahall; lagring; servrar; frikyla; DCiE; PUE; koldioxidavtryck; ekobetyg; Försäkringskassan; Sverige;

  Sammanfattning : This Green IT case study commissioned by Försäkringskassan (FK), the Swedish National Social Insurance Agency, quantifies the environmental performance of the IT infrastructure (IT-IS) in use during 2010 in a lifecycle perspective. Adopting a system view in Green IT analysis can mitigate risks of problem shifts. LÄS MER