Sökning: "control rods"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden control rods.

 1. 1. Development of a Nordic BWR plant model in APROS and design of a power controller using the control rods

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Jonathan Al-Ani; [2021]
  Nyckelord :APROS; Dynamic process simulation; System code; Nuclear reactor; nuclear power; BWR; Boiling Water Reactor; closed cycle; steam cycle; one-dimensional flow; Westinghouse; control rods; APROS; Dynamisk processimulering; Beräkningsmodell; Kärnkraft; BWR; Kokvattenreaktor; ångcykel; en-dimensionell flödesmodell; Westinghouse; kontrollstavar;

  Sammanfattning : In this master thesis an input-model of a Nordic BWR power plant has been developed in APROS. The plant model contains key systems and major thermohydraulic components of the steam cycle, including I&C systems (i.e. power, pressure, level and flow controls). LÄS MER

 2. 2. Validation of the Westinghouse BWR nodal core simulator POLCA8 against Serpent2 reference results

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Mathilde Gaillard; [2021]
  Nyckelord :Nodal Core Analysis; Monte Carlo Methods; CBH Effects; Nodal kärnanalys; Monte Carlo-metoder; CBH-effekter;

  Sammanfattning : When a new nodal core simulator is developed, like all other simulators, it must go through an extensive verification and validation effort where, in the first stage, it will be tested against appropriate reference tools in various theoretical benchmark problems. The series of tests consist of comparing several geometries, from the simplest to the most complex, by simulating them with the nodal core simulator developed and with some higher order solver representing the reference solution, in this case on the Serpent2 Monte Carlo transport code. LÄS MER

 3. 3. Design and control of a 3D printed, 6DoF robot arm

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Michal Gabriel Sawczuk; [2021]
  Nyckelord :Mechatronics; 6DOF Robot Arm; Robotics; Robot; Arduino; Mekatronik; Robotarm; Robotik; Robot; Arduino; Sex frihetsgrader;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to design, construct and control a robotic arm with six degrees of freedom. The arm should be able to do simple tasks such as pick and place with good accuracy and without using external sensors. This thesis investigates the precision and the strength of the constructed robot arm. LÄS MER

 4. 4. Komponenter i spårväxelmodellen UIC60 som kan vara del av ett återanvändningssystem : Effekten av återanvändningssystemet bevisasmed hjälp av LCA och LCC

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Stella Sirén; Monira Gorgis; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar, på uppdrag av Sweco, spårväxelmodellen UIC60 som är en av de vanligaste spårväxlarna i Sverige och huruvida det är värt att revidera utvalda växelkomponenter. Revidering innebär att med små medel fräscha till befintliga komponenter så de kan användas igen. LÄS MER

 5. 5. FJÄRRSTYRD SANERINGSROBOT UTVECKLAD MED CODESYS FÖR RASPBERRY PI

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Hampus Eskilsson; [2020]
  Nyckelord :sanering; robot; prototyp; mecanumhjul; codesys; raspberry pi; uvc; omnidirektionell; styrning; hampus; eskilsson; md25; emg30; mpu-9250;

  Sammanfattning : Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet, bedrivs utbildning och forskning inom bland annat automation och robotik. Syftet med projektet är att skapa en robot där rapporten skall kunna användas för att förenkla framtida utlärningar inom de ämnen projektet tar upp. LÄS MER