Sökning: "control"

Visar resultat 1 - 5 av 19186 uppsatser innehållade ordet control.

 1. 1. En rättsdogmatisk studie om arbetsmiljöansvar vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Hylander; [2022]
  Nyckelord :Key words: remote work; employer; employee; working environment; working from home; legislation; labor law. Nyckelord: Hemarbete; distansarbete; arbete hemifrån; kollektivavtal; arbetsmiljölagen; Arbetsmiljöverket; arbetstagare; arbetsgivare; samverkan.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Working from home is usually seen as something new and modern but it has been a part of society for hundreds of years. The purpose of this essay is to investigate if the regulations regarding the working environment are affected when an employee is working from home compared to the regular workplace. LÄS MER

 2. 2. Älgens och skogshönsens nyttjande av ett två år gammalt brandfält

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Alice Kårehagen; Hannah Sophie Jakob; [2022]
  Nyckelord :älg; Alces alces; skogshöns; Tetraoninae; brand; skogsbrand; älgbete; Ljusdal;

  Sammanfattning : Forest fires have had an extensive impact on our landscapes. Natural forest fires are especially important for the regeneration of pine and nutrition cycle in the boreal zone. LÄS MER

 3. 3. Otillåtna bisysslor - En rättsvetenskaplig analys om bisysslors tillåtenhet inom den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Miriam Jensen; Moa Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Förtroendeskadlig bisyssla; konkurrerande bisyssla; arbetshindrande bisyssla; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to maintain the public’s trust, the Instrument of Government dictates that all public employees must act objectively and impartial. To ensure compliance with this regulation, the Public Employment Act has incorporated legislation on incidental employment. LÄS MER

 4. 4. Svenska arbetsterapeuter ur millenniumgenerationens upplevelser av sin arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mattias Bredner; Helena Paulin; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapeuter; Milleniumgenerationen; arbetsmiljö; kvalitativ studie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat att stor andel av arbetsterapeuterna i Sverige överväger att lämna yrket. Milleniumgenerationen utgör nu den största andelen av arbetsterapeuterna på arbetsmarknaden. Ytterligare forskning visar att milleniumgenerationen ställer andra krav på arbetsplatsen än tidigare generationer. LÄS MER

 5. 5. Tillväxteffekter på lång sikt av gödsling i äldre tallbestånd : studie som undersöker huruvida gödsling påverkar tillväxten på lång sikt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Hannes Alajärvi; Oskar Engström; [2022]
  Nyckelord :gödsling; tall; tillväxteffekter; tid; försök;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to determine if fertilization had an impact on the long-term growth effects of pine forest on less fertile ground. It was done by using data from field trials to compare fertilized plots with control plots, and with that get results whether fertilization influences growth or not in a longer period, but also how production and height development acted together. LÄS MER