Sökning: "controlled drug release"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden controlled drug release.

 1. 1. Convolutional neural networks for semantic segmentation of FIB-SEM volumetric image data

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Fredrik Skärberg; [2020-11-26]
  Nyckelord :Deep learning; convolutional neural networks; image analysis; semantic segmentation; focused ion beam scanning electron microscopy; porous materials; controlled drug release;

  Sammanfattning : Focused ion beam scanning electron microscopy (FIB-SEM) is a well-established microscopytechnique for 3D imaging of porous materials. We investigate three poroussamples of ethyl cellulose microporous films made from ethyl cellulose and hydroxypropylcellulose (EC/HPC) polymer blends. LÄS MER

 2. 2. GnRH-antagonisten Elagolix effekter och biverkningar vid behandling av endometriosutlöst smärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Johanna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Endometrios; Elagolix;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk benign östrogenberoende sjukdom som karaktäriseras av tillväxt av endometrioslesioner utanför livmodern. Sjukdomen kännetecknas av smärta. Det finns inget botemedel till sjukdomen, utan syftet med behandlingen är att minska symptom och lindra smärtan. Idag erbjuds drabbade kvinnor bl. LÄS MER

 3. 3. Nuvarande forskningsläge för potentiella läkemedelskandidater vid behandling av kärnsymtom vid autism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Åsa Zander; [2018]
  Nyckelord :autism; autism spectrum disorder; ASD; drug candidates; current research; ongoing research; autism; autismspektrumtillstånd; AST; läkemedelskandidater; aktuell forskning; nuvarande forskningsläge;

  Sammanfattning : Autismspektrumtillstånd kännetecknas av kärnsymtomen stereotypa, repetitiva beteenden samt nedsatt förmåga att kunna hantera sociala relationer. Diagnostisering försvåras dock av att inga biomarkörer finns tillgängliga än. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Microcrystalline Cellulose as cushioning excipient during controlled release

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kemi

  Författare :Felisa Jansson; [2017]
  Nyckelord :AstraZeneca; Microcrystalline cellulose; MUPS; Moisture content; Particle size; Drug release; Controlled release; Release profile; Full factorial design; Design of Experiment;

  Sammanfattning : In the pharmaceutical industry, it is always important to have reproducible processes and raw materials of high quality to ensure good quality products. AstraZeneca, that is a leading manufacturer of different pharmaceuticals, works according to GMP to make sure that their processes deliver products of the same quality every time. LÄS MER

 5. 5. Nanoparticle loaded hydrogels as a pathway for enzyme controlled drug release in ophthalmic applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Nanoteknologi och funktionella material

  Författare :Michelle Åhlén; [2017]
  Nyckelord :nanoparticles; ophthalmic drug delivery; chitosan; polyacrylic acid; FITC;

  Sammanfattning : The aim of this study was to develop nanoparticle loaded hydrogel based contact lenses that could be used for ocular drug delivery. Two potential contact lens platforms for controlled ophthalmic drug delivery was thus developed by incorporating chitosan-poly(acrylic acid) nanoparticles into polyvinyl alcohol (PVA) hydrogels and nanoparticles together with cellulose nanocrystals (CNC) in PVA. LÄS MER