Sökning: "controversial industries"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden controversial industries.

 1. 1. Legitimizing gambling businesses’ negative aspects in sustainability reports : A qualitative study of sustainability reports

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Carl Skeppstedt; Anna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :gambling; controversial industries; communication; manipulation; sustainability reporting;

  Sammanfattning : Sustainability is a highly relevant and debated topic. More companies disclose sustainability information and in 2017 it became mandatory for larger companies in Sweden to prepare a sustainability report. Some industries are considered more or less socially accepted. LÄS MER

 2. 2. Unga konsumenters uppfattning av nikotinföretags marknadsföring : En kvalitativ studie som undersöker unga konsumenters köpprocess

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Victoria Corneliusson; Christina Truelson; [2022]
  Nyckelord :Nikotinindustrin; Köpprocessen; Etisk konsumtion; Kontroversiella industrier; Unga konsumenter;

  Sammanfattning : Nikotinpåsar är en relativt ny produktkategori som har setts öka bland ungdomar de senaste åren, vilket anses oroväckande då det leder till att individer lockas in i ett nikotinberoende i ung ålder. Ur ett marknadsföringsperspektiv skiljer den beroendeframkallande nikotinpåsen som produkt jämfört med andra tobaks- och nikotinprodukter i form av att det är tillåtet att marknadsföra den. LÄS MER

 3. 3. NFT Art: Restrained or Painting the Future? : Perceived Barriers in the NFT Art Market - Active Innovation Resistance Theory

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Fabienne Michi; Jannik Nobbe; [2022]
  Nyckelord :NFT Art market; NFT ecosystem; Blockchain; Active Innovation Resistance; Situation-Specific Factors; Innovation-specific Factors; Functional and Psychological Barriers; Factors;

  Sammanfattning : Background: NFTs (non-fungible tokens) have raised much attention within last year’s media. Many uses can be addressed by and benefit from the underlying technology that enables NFTs. NFTs have already found applications in various industries and are representing a disruptive technological innovation. LÄS MER

 4. 4. Den subventionerade hyresrabatten – ett kontroversiellt ämne : En studie om fastighetsägare som har gett hyresrabatter i samband med covid-19 pandemin under 2020

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Monty Ashir; Kristian Milutinovic; Philip Heibö Sundstdt; [2021]
  Nyckelord :COVID-19 pandemic rental discounts crisis strategy state aid commercial real estate; Coronapandemi Covid-19 hyresrabatt krisstrategi statligt stöd kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Sveriges regering införde år 2020 ett statligt hyresrabattsstöd för ekonomiskt utsatta branscher som avsåg årets andra kvartal, och infördes som en snabb åtgärd för att begränsa oron som pandemikrisen medförde på marknaden. Stödet har kritiserats av både lokalhyresgäster och fastighetsägare. LÄS MER

 5. 5. The EU Trade Defence Improvements under Global Challenges

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jin Li; [2021]
  Nyckelord :WTO; EU; Anti-dumping; TDI; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The amendments for the EU anti-dumping and anti-subsidy rules in 2017 and 2018 show a great change compared to the original ones. This paper will focus on two controversial parts among them, namely the normal value construction under the “significant distortions” and adjustment on the lesser-duty-rule. LÄS MER